Tror jordraset skyldes Statens vegvesen

Lokal fisker, Knut Evanger, mener å ha sett tegn til jordraset i lang tid. Han tror veiarbeidet i området er årsaken.

Jordras Sørkjosen

Ny tunnel gjennom Sørkjosfjellet får skylden for jordraset.

Foto: Øyvind Skeie Hellum, Statens vegvesen

Statens vegvesen er i området og bygger i disse dager en tunnel gjennom Sørkjosfjellet. Fordi store mengder steinmasser er blitt tilført området, tror Evanger at havbunnen til slutt ga etter.

– Dette var ikke helt uventet fordi de har fylt så mye masser her. Vi, lokale fiskerne, har sett tegn til dette en stund. Moloen har seget nedover, forteller Evanger.

Moloen i Sørkjosen

Moloen er revet løs og driver til havs

Foto: Stian Strøm / NRK

Skulle vært gjort bedre forarbeid

Jordraset, som gikk natt til søndag, er hele en kilometer bredt. Fordi det var havbunnen som ga etter så er det ikke store tegn til raset på overflaten. Veien er seget ned og er stengt på ubestemt tid. En molo, en kai og en brygge er rast på havet. Evanger tror undersøkelsene som er gjort i forkant av veibyggingen har vært for dårlig.

– Jeg må i hvertfall si at geologene som gjorde grunnboringene, ikke traff blink, konstaterer Evanger.

For tidlig å si hva årsaken er

Statens vegvsene sendte tidligere i kveld ut en pressemelding der de informerte om at de vil starte undersøkelser i området. det har de fortsatt med utover kvelden. Prosjektleder, Gudmund Løvli, sier det er for tidlig å si om det er en sammenheng mellom jordraset og arbeidet i området.

– Vi har fått inn grunnboringssig, så vi borer prøvehull langs dagens E6 for å se om

Jordras

Det foretas flere undersøkelser i området for å finne ut hva årsaken til raset er.

Foto: Stian Strøm

leirraset går under veien, forteller Løvli.

Søndag kveld var Statens Vegvesen i full gang med grunnboringer i området - undersøkelser som vil pågå natta gjennom.

Mandag morgen blir grunnboringene analyserert. Resultatet avgjør hvor kjapt vegen kan åpnes for trafikk igjen.

– Vi må være sikre på at grunnen er stabil før vi åpner vegen for trafikk igjen. Er området stabilt nok, kan vegen være ryddet og klar for trafikk igjen på onsdag, sier Løvli.