VALGPORTRETT: Frank Bakke-Jensen (Høyre)

Vil at finnmarkinger i større grad skal få ta del i utviklinga i regionen.

Frank Bakke-Jensen

Frank Bakke-Jensen er førstekandidat for Høyre i Finnmark.

Foto: Marte Lindi, NRK

Frank Bakke-Jensen er Høyres førstekandidat i Finnmark.

– Med Høyre sin politikk så får finnmarkinger lov til å ta del i utviklingen på egne premisser. Vi skal få bedre skoler, god omsorg og skal legge til rette for næringslivet – slik at de kan utvikle seg på egne premisser, sier han.

Bakke-Jensen sier Høyre vil ha en helhetlig gjennomgang av kommuneøkonomien.

– Når vi etter hvert tar vekk Fylkestinget som et demokratisk ledd, så vil oppgaver fra fylkeskommunen bli flyttet ned til kommunene, mens oppgaver som vei skal gå opp under staten. Per dags dato bygger vi dobbelt byråkrati, sier han.

Han tror ikke at dette betyr at alle oppgavene fjernes og at det blir færre arbeidsplasser.

– De fleste arbeidsplassene vil nok bestå, for byråkratiet går veldig sjeldent ned. Men ansvaret vil ligge nærmere innbyggerne, sier han.

Hør mer om hva Høyre mener om helsetjenester i Finnmark, bompengefinansiering og gruvedrift.

NRK presenterer hvert parti i Finnmark med et lengre intervju av førstekandidaten.

Her vil også listetopper fra Troms bli presentert.