Utsetter PCI-saken igjen

Styret i Helse Nord skal ikke ta stilling til den kontroversielle saken om PCI-behandling ved hjerteinfarkt i Helse Nord 14. juni. Arbeidet blir ikke ferdig til da, og saken vil ikke bli fremmet på denne siden av sommeren. – PCI-tilbudet er en utfordrende sak, hvor det som kjent er svært ulike faglige syn på hva som er det beste tilbudet til pasientene, skriver Helse Nord i en pressemelding.