Utsetter båtbyggermøte

Lyngen kvensk-finsk forening utsetter arrangementet «Flerkulturell båtbygging i Nord-Norge siden vikingtiden» med Gunnar Eldjarn fra 5. desember til 11. desember. Eldjarn har i en årrekke bygd blant annet Nordlandsbåter og tar for seg hele prosessen fra felling av det rette tømmeret til båtene. Lyngen kvensk-finsk forening er en nystarta forening og dette er åpningsarrangementet.