Betalt seks millioner for mye i pensjon

Storfjord kommune har betalt inn over seks millioner kroner for mye i pensjonspremie, men pengene blir ikke direkte tilbakebetalt, sier rådmannen.

Storfjord kommune

Storfjord kommune

Foto: Ole Magnus Rapp / Scanpix

Storfjord kommune har betalt inn over seks millioner kroner for mye i pensjonspremie.

Innbetalingene har pågått siden 2004.

Det er blitt avdekket etter en gjennomgang av registrene i kommunen, sier rådmann Ellen Beate J. Lundberg.

– Men pengene blir ikke direkte tilbakebetalt fra pensjonsfondene, sier hun.

Avregning for fremtidige fakturaer

– Når vi nå i resten av 2014 får faktura fra KLP vil det stå null i innbetaling, sier Lundberg.

– Så det er ikke slik at dere vil få de seks millionene tilbake som dere kan bruke til andre ting i kommunen?

– Nei det vil være en avregning for fremtidige fakturaer, sier Lundberg.

Årsaken til at Storfjord kommune har betalt inn for mye pensjon er at administrasjonen har glemt å melde folk ut av systemet, sier rådmann Ellen Beate Lundberg.

– Vi har avdekket at man fra tidlige 2000-tallet og utover har betalt pensjonspremier på ansatte i to selskap. De er meldt inn to steder. Så har man da ikke meldt ut ansatte som har sluttet i kommunen, sier Lundberg.

Klandrer ingen

– Jeg tror ikke man skal klandre noen for at dette skjedde. Slik jeg ser det er det svikt på systemene og rutinene som vi har, sier ordfører Sigmund Steines.

Han innrømmer at han ble overrasket da han fikk vite om innbetalingene.

– Jeg ble jo positivt overrasket. Vi har jo bruk for pengene. Nå skjønner jeg det sånn at vi ikke får det i rene penger, det vil bli avkorting på pensjonsinnbetalingen, så vi vil jo få det tilbake, sier ordføreren.