Usikkerhet rundt Nussir-lønnsomhet

Det er usikkert om gruveprosjektet Nussiv vil være lønnsomt. Til tross for at direktoratet for mineralforvaltning i ettertid har innrømt egne regnefeil, har de ikke trekt tilbake konklusjonen om at lønnsomheten vil være usikker.