Hopp til innhold

UNN godtar bot på 300.000 etter at pasient døde: – Her har det skjedd feil hos oss

Universitetssykehuset Nord-Norge godtar forelegget på 300.000 kroner gitt av Troms politidistrikt etter at en innlagt pasient døde i mars 2017.

UNN Tromsø

På grunn av opplysninger rundt et dødsfall på UNN Harstad startet Fylkesmannen tilsynssak mot sykehuset i 2017. Nå vedtar UNN boten på 300.000 kroner.

Foto: Fabian Ubeda

Pasienten døde fordi blodforgiftning (sepsis) ble oppdaget og behandlet for sent.

Helsetilsynet har avdekket at UNN hadde sviktende systemer for behandling av blodforgiftning (sepsis), men mente at det ikke var grunnlag for at politiet skulle etterforske saken.

Likevel valgte de pårørende å anmelde saken til politiet.

Mandag ble det kjent at Troms politidistrikt har ilagt UNN et forelegg på 300.000 kroner.

Politiet har sagt at de har konkludert med at kvinnen ble liggende for lenge uten å få riktig behandling.

Tirsdag skriver UNN at sykehuset godtar boten.

Fag- og forskningssjef Einar Bugge ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Forsknings- og utdanningssjef Einar Bugge ved UNN.

Foto: Jan Fredrik Frantzen / UNN

– Vi er ikke uenig i at dette er en uheldig hendelse som ikke burde skjedd. Her har det skjedd feil hos oss., sier Forsknings- og utdanningssjef Einar Bugge.

Sykehuset har sagt at saken beror på systemsvikt.

– Når påtalemyndigheten konkluderer at det er så alvorlig at vi skal ilegges straff for det, så aksepterer vi det, sier Bugge.

UNN varslet selv saken til helsetilsynet i 2017, da pasienten døde på UNN i Harstad.

Anmeldt til politiet av pårørende

Fylkesmannen opprettet i 2017 en tilsynssak mot sykehuset, på bakgrunn av opplysninger rundt dødsfallet.

De konkluderte til slutt med at UNN ikke hadde gitt forsvarlig helsehjelp.

Helsetilsynet avdekket at UNNs systemer for behandling av blodforgiftning hadde sviktet.

Likevel var det anmeldelsen fra de pårørende at politiet startet etterforskning i 2019. Den konkluderte med at foretaket nå må betale 300.000 kroner i bot.

En overlege ved UNN har vært anmeldt i saken. Politiet understreket tidlig at det ikke bare rettet seg mot enkeltpersoner.

Påtalemyndigheten har ikke funnet grunnlag for å straffe enkeltpersoner.

– Vi er glad for at politiet i likhet med Helsetilsynet ser dette som et systemansvar. Det er ledelsens rolle å sikre at ansatte har god nok opplæring, prosedyrer og trening slik at personalet vet hvordan de skal håndtere en alvorlig infeksjon. Den treningen hadde vi ikke godt nok på plass i 2017, sier Bugge.

Redningsaksjon - person fraktet til UNN Harstad

Helsetilsynet avdekket etter hendelsen at UNN hadde sviktende systemer for behandling av blodforgiftning (sepsis).

Foto: Nils Mehren / NRK

– Har jobbet for å bli bedre

Etter dødsfallet og et nasjonalt tilsyn har UNN gjennomført et stort forbedringsarbeid, blant annet for å sikre tidlig diagnostikk og behandling hos pasienter med blodforgiftning, sier Bugge.

– Vi må videreføre forbedringsarbeidet vi allerede har gjort. Helsetilsynet har også gjort oppfølgende tilsyn, og konkludert med at dette får vi nå til ved UNN.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark