Underslagssaken: Tromsø kommune unnlot å informere om mulige lovbrudd

Kommuneledelsen i Tromsø visste om mulige lovbrudd i lang tid, uten å si fra om det. – En alvorlig sak for kommuneledelsen, mener avgått kontrollutvalgsleder Rolleiv Lind.

Kommunedirektør Britt Elin Steinveg

Kommunedirektør Britt Elin Steinveg hevder kommuneledelsen fikk kjennskap til mulige misligheter først i juni i år.

Foto: Lisa Rypeng / NRK

Samtidig som Nord-Norges største kommune må tåle dramatiske kutt i helse- og omsorgssektoren, etterforsker politiet en mulig økonomisk skandale i sektoren.

Bakgrunnen for politianmeldelsen fra kommunen er avsløringer i avisa Nordlys i juni.

En liten avdeling skal ha tappet kommunen for millionbeløp. Avdelingen gir arbeidstrening for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Bare i fjor brukte den lille avdelingen 7,1 millioner mer enn budsjettert. Det er en alarmerende sprekk på 119 prosent. Uten kommunestyrets viten økte utgiftene, men antallet tjenestemottakere økte ikke.

To tidligere ledere er siktet for underslag. De ble i september sagt opp på grunn av mistankene.

Så langt er det mistanke om underslag for over 1 million kroner, bekrefter politiet til NRK. Politiet utelukker ikke at flere blir siktet i saken, og at den kan bli utvidet.

Skal ha fått varsel i 2016

Kommuneledelsen har plikt til å varsle revisjon og kontrollutvalget dersom de får varsel om mistanke om misligheter.

I en e-post til kontrollutvalget skriver kommunedirektør Britt Elin Steinveg at kommuneledelsen fikk de første indikasjonene på mistanke om misligheter da saken sprakk i media i juni.

NRK kan imidlertid dokumentere at kommuneledelsen satt på informasjon om mulig lovbrudd og ukultur i lang tid før det.

I 2016 skal Bydrift ha varslet administrasjonen i kommunen om dekksvinn.

NRK har bedt kommunen om innsyn i et notat som skal inneholde informasjon om dekkinnkjøpene. Vi har fått avslag på innsynsbegjæringen.

– Hvorfor ringte det ingen bjeller på rådhuset allerede i 2016?

– Dette er noe som har kommet fram i forbindelse med gjennomgangen som nå gjøres. Hvorfor det ikke har kommet opp i systemet før er en del av de tingene vi må følge opp i etterkant, sier Steinveg.

Etter det NRK kjenner til skal KomRev Nord nylig ha fått opplysninger om mulige lovbrudd helt tilbake til 2014.

Varslet om ulovligheter og ukultur

I desember 2018 får direktør i Avdeling for helse og omsorg, Trond Brattland kopi av en e-post fra en ansatt ved avdelingen. I mailen informerer han om sløsing av kommunale midler og unødvendig overtid. Han spør også om innkjøp som er gjort er lovlige.

I en e-post til NRK svarer Brattland at han sendte denne e-posten videre til seksjonsleder for å få en avklaring om hva dette gjaldt.

«Jeg fikk etter hvert beskjed om at e-posten skulle gjennomgås sammen med en jurist fra stab for personal og organisasjon».

Seksjonslederen Brattland viser til, er broren til avdelingslederen som nå er siktet for underslag i underavdelingen. Seksjonslederen er ute i permisjon mens kommunen gransker saken.

I januar 2019 sender varsleren en e-post direkte til kommunedirektør Steinveg.

Han varsler om det han mener er unødvendige innkjøp som begunstiger ledelsen.

«Trenger man alt det utstyret og verktøyet som blir handlet inn på skattebetalernes regning» spør han. Og:

«Er det kontroll på alt av verktøy og utstyr som er handlet inn?»

Han stiller blant annet spørsmål ved innleie av to hjullastere, kjøp av nye kontormøbler, bruk av kommunal bil til privat bruk og unødvendig bruk av overtid.

Han får ikke noe svar, så han purrer.

«Jeg har et håp om at noen kan ta tak i den ukulturen som enkelte i (navnet på avdelingen) har, blant annet av flere hundre tusen skattekroner for å leie to hjullastere», skriver han i en ny e-post.

Rapport i februar: «Spekulert i bruk av overtid»

Kommunesjefen bestemmer at internkontrolltjenesten skal ta en gjennomgang av avdelingen. Undersøkelsene bekrefter flere av påstandene i varselet.

«Internkontrolltjenesten mener det er grunn til å tro at det er spekulert i bruk av overtid og øvrig arbeid ut over den ordinære arbeidstiden», står det i rapporten fra 15. februar.

På spørsmål om seksjonslederen, altså broren til den nå siktede avdelingslederen, har håndtert noen av sakene eller godkjent innkjøp, svarer kommunedirektør Britt Elin Steinveg:

– Jeg kommenterer ikke personalsaker offentlig.

– Sterkt kritikkverdig

Nylig avgått leder i kontrollutvalget, Rolleiv Lind (H), er svært kritisk til at kommuneledelsens håndtering av saken.

– Det er sterkt kritikkverdig, kommuneledelsen har plikt til å varsle revisjon og kontrollutvalget øyeblikkelig ved mistanke om slike forhold.

– Hvor alvorlig er denne saken for kommunen, etter din mening?

– Etter min mening er det en svært ekkel og alvorlig sak, for kommunens øverste ledelse har alltid ansvaret for at forvaltningen av Tromsø kommune skjer på en korrekt og god måte. Det er grunn til å undersøke hvorfor det som har skjedd har skjedd.

Lind mener kommuneledelsens stillinger bør under lupen.

– Her er det snakk om et tillitsforhold som hele tiden må være til stede. Man må ha 100 prosent tillit, ikke 50 eller 70. Det er opp til formannskapet og kommunestyret å bestemme om dette bør få konsekvenser for arbeidsforholdet. Men, saken er ikke god.

– Fikk ikke varsler om mulig mislighold

Kommunedirektør Britt Elin Steinveg avviser at både varselet og internkontrollrapporten indikerte mulige misligheter. Kommuneledelsen hadde derfor ikke plikt til å informere revisjonen i januar/februar.

– Jeg fikk ikke et varsel om mulig mislighold, jeg fikk tips om at det var ting som foregikk i avdelingen. Om blant annet leie av hjullastere, at det var ansatte som kjørte hjullastere og så videre. Det forelå ingen mistanke om mislighold i januar, sier Steinveg.

– Heller ikke internkontrollens rapport konkluderte med at det kunne foreligge mislighold. Det ble ikke klart før i juni og da kontaktet vi revisjonen KomRev Nord.

– Hva ble klart i juni?

– Da fikk vi innsikt, internt og via media, at her har det foregått salg av dekk og så videre.

– Lind mener politikerne bør vurdere om kommunens administrative ledelse bør gå som en følge av håndteringen av underslagssaken. Hva tenker du om det?

– Det får stå for Lind sin regning.

– Tar du selvkritikk?

– Vi er midt i prosessen med å håndtere saken. Det er en veldig komplisert sak og vi har ikke evaluert prosessen. Jeg må få lov å komme tilbake til spørsmålet når vi har gjort evalueringen.

Gransket sak han selv var del i

Da saken sprakk i media ble det opprettet en intern gruppe på rådhuset som skulle granske saken.

I gruppen satt en av kommunens fem avdelingsdirektører, Bjarte Kristoffersen.

Et par måneder inn i granskingen sa Kristoffersen opp sin stilling med umiddelbar virkning.

Det viser seg at han selv er blant dem som har kjøpt et dekk av avdelingslederen som er under politietterforskning. I to måneder har han altså vært med på å granske en sak han selv hadde en rolle i.

– Jeg burde informert om dette umiddelbart, men jeg skjemtes over hvilke konsekvenser det kunne få for kommunens omdømme. Jeg innser at jeg brøt kommunens etiske retningslinjer, og at dette kan undergrave tilliten til den øverste administrative ledelsen. Jeg velger derfor å si opp stillingen min, uttalte Kristoffersen i en pressemelding.

Han fikk tre måneder med etterlønn.

Onsdag diskuteres saken bak lukkede dører i det nye kontrollutvalget i Tromsø.

Ny leder Hans Petter Kvaal sier han ikke ønsker å uttale seg om saken før møtet.

Advokat Cato Simonsen representerer en av de siktede i saken. Han sier hans klient ikke ønsker å kommentere spørsmålet om straffskyld.

– Han har vært i politiavhør og søker å samarbeide med politiet på en åpen og ryddig måte.

Simonsen sier det er en alvorlig siktelse, og hans klient opplever beskyldningene i saken som veldig belastende.

Vil undersøke saken

Kontrollutvalget i Tromsø kommune har etter møtet onsdag kommet frem til følgende formulering:

Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet legge frem forslag til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt om tema i (...)-saken som ble drøftet i møtet.

Leder Hans Petter Kvaal sier dette betyr at de ønsker at revisorer skal se på saken, og komme med innspill til prosessen videre.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein