Uenighet om gullsjakalen skal skytes eller ikke

Miljødirektoratet ønsker å felle gullsjakalen som ble observert i Lakselv. Artsdatabanken og zoolog Petter Bøckman mener derimot at individet skal få leve.

Petter Bøckman om gullsjakalen

– Det er en rimelig moro oppdagelse, sier zoolog Petter Bøckman ved Naturhistorisk museum om gullsjakalen, som ble fanget på film i Finnmark i fjor sommer.

Foto: PRIVAT/TORE KÅVEN

– Så vidt vi vet har ikke den kommet til Norge gjennom menneskelig import, men av seg selv.

Det sier direktøren i Artsdatabanken, Bjarte Rambjør Heide, om gullsjakalen som ble fanget på film i Porsanger.

Derfor mener Artsdatabanken at dyret ikke kan anses som en fremmed art. De mener heller ikke at den er en risiko eller skade for naturmangfoldet i Norge.

Dette var den aller første observasjonen av en gullsjakal i Norge. Dyret er til vanlig å finne i Myanmar og i Sørøst-Europa.

Bjarte Rambjør Heide

Bjarte Rambjør Heide, direktør i Artsdatabanken.

Foto: Privat

Miljødirektoratet vil det motsatte

Miljødirektoratet mener imidlertid at gullsjakalen er en fremmed art, og ønsker derfor å felle individet som er observert i Finnmark.

– I den grad det er mulig, og at dyret fortsatt er her, så ønsker vi at det tas ut. Også for at vi skal kunne få tatt hånd om dyret og undersøkt det ytterligere, sa seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Erik Lund, til NRK da det ble kjent at denne arten hadde kommet til Norge.

Men nå går altså Artsdatabanken mot Miljødirektoratet, og fraråder forvaltningen å ta ut dyret.

De første observasjonene av gullsjakalen ble tatt av et viltkamera i Ildskog, Lakselv. Gullsjakalen blir beskrevet som en stor rev.

Gullsjakalen blir beskrevet som en stor rev av seniorforsker John Linnell i NINA.

Foto: TORE KÅVEN / STATENS NATUROPPSYN

Det er ikke helt sånn verden fungerer

Det gjør også zoolog ved Naturhistorisk museum, Petter Bøckman. På spørsmål om man kan fjerne gullsjakalen svarte han følgende:

– Norge har undertegnet en del avtaler om hvordan man håndterer dyr som sprer seg naturlig. Gullsjakalen har spredt seg naturlig, så den skal faktisk ikke skytes.

Petter Bøckman

Zoolog Petter Bøckman er ikke i tvil: Gullsjakalen skal ikke skytes.

Foto: Privat

Bøckman forteller at Norge har en stor bestand av både elg, hjort og rådyr. En bestand som har vært holdt stor gjennom at man har holdt rovdyrbestanden nede. Og at det dermed er plass til dyr som gullsjakalen i norsk fauna.

Den lave ulvebestanden i Europa er en av teoriene til Bøckman på hvorfor gullsjakalen har blitt en så effektiv spreder. Det at det finnes en ledig nisje som et stort rovdyr som løper etter andre dyr og spiser det opp, er gunstig for gullsjakalen, mener Bøckman.

– Den er ikke like stor som en ulv, og kan ikke ta elg og hjort. Men den har funnet en plass som en litt mindre, litt nettere utgave av ulv, sier han.

Bøckman legger til at han er klar over at det finnes folk der ute som gjerne skyter alt som måtte dukke opp som de ikke har sett før. Men at det ikke er helt sånn verden er ment å fungere.

Et dyr som mistenkes for å være gullsjakal

Fagfolk er uenige i om gullsjakalen skal få leve i norsk fauna eller ikke.

Foto: Robert Severin Pedersen

Aldri observert i Norge før

Direktøren i Artsdatabanken, Bjarte Rambjør Heide, sier de ikke kan pålegge Miljødirektoratet å redde livet til gullsjakalen.

– Vi har nå gått ut med vår oppfatning, men har ingen mening om hva forvaltningen skal foreta seg. Myndighetene tar seg av de øvrige vurderingene, sier han.

På Artsdatabanken sine nettsider sier han videre at: «det kan være mange grunner til å felle den, som vi ikke kjenner til, men det at arten per definisjon er en fremmed art, er etter vår oppfatning ikke riktig. Individet bør derfor ikke felles på denne bakgrunn alene».

På spørsmål om hvordan de reagerte på nyheten på gullsjakalen, svarer Rambjør Heide dette:

– Vi syns fra vårt perspektiv at det er en interessant utvikling at et nytt pattedyr er funnet i Norge. Vi syns også det går an å glede seg over tilskuddet til naturmangfoldet.

Artsdatabanken har til enhver tid kontroll på Fremmedartslista. Den viser hvilken skade og risiko fremmede arter kan ha på naturmangfoldet i Norge.

Gullsjakalen har ikke vært vurdert i denne listen tidligere, og vil trolig heller ikke bli vurdert i fremtiden.

Det var i Ildskog utenfor Lakselv gullsjakalen ble fanget på film.