Hopp til innhold

Gullsjakal sett for første gang i Norge

Den er til vanlig å finne i Myanmar og i Sørøst-Europa. Nå er gullsjakalen fanget på film i Finnmark.

Gullsjakal sett for første gang i Norge

Den første observasjonen av gullsjakalen ble tatt av et viltkamera i Ildskog, Lakselv. Gullsjakalen blir beskrevet som en stor rev.

Foto: Tore Kåven / Statens naturoppsyn

I utgangspunktet var Statens naturoppsyn (SNO) i Lakselv på utkikk etter en mårhund i området. Bildene fra viltkameraet sist sommer skulle imidlertid overraske.

– Det var litt av en sensasjon. Og det tok litt tid å få bekreftet at det var en gullsjakal. Nå prøver vi også å få tak i DNA av den, sier den lokale rovviltkontakten i Lakselv, Tore Kåven.

På grunn av vinter og dårlig vær har Kåven ikke søkt aktivt etter gullsjakalen. Men lyden, den er unik, forteller han.

– Det virker som den er veldig sky, og vi har ikke funnet noe hi. Men den lager en veldig spesiell lyd. Et stort spekter av lyder.

De senere år er gullsjakalen blitt observert sporadisk så langt nord som Oulu i Finland. Men aldri så langt nord som Troms og Finnmark. Før nå.

Ønsker felling av individet

Seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Erik Lund, fikk opplysningene om gullsjakalen for kun to dager siden. Lund forteller at man aldri slutter å bli overrasket:

Erik Lund, seniorrådgjevar, viltseksjonen, Miljødirektoratet

Seniorrådgiver i Miljødirektoratet Erik Lund.

Foto: Privat

– Det er ikke den første arten man hadde trodd skulle komme hit. Man slutter aldri å bli overrasket. Det viser jo bare at en del arter og individer har en uvanlig stor kapasitet til vandring.

Lund forteller at det mest sannsynlig er snakk om et enslig individ. Og at det nok dreier seg om en ung hann som har lagt ut på en lengre vandring:

– Om du er en fjellrev på korte ben eller en gullsjakal på lengre ben, så ser man at de er kapabel til å vandre flere hundretalls mil. Så det er ingen distanse for et slikt dyr. Men vi har per nå ingen teori om hvor den kommer fra, eller hvorfor den trekker nordover.

Siden den første observasjonen i juli sist sommer har ikke gullsjakalen vært sett.

– Det er ikke sikkert at den har vært der siden den ble observert. Det er jo en art som tradisjonelt sett ikke har sin naturlige utbredelse i vinterområder. Så vi vet veldig lite om hvor godt den takler vinterklima, sier Lund

Til tross for at det er en art som har vandret over store områder, har man ingen mistanke eller bevis som tilsier at den har tatt med seg smittsomme sykdommer til Norge. Lund forteller videre at Miljødirektoratet per definisjon ser på gullsjakalen som en fremmedart og dermed ikke ønsker en etablering av arten i norsk natur:

– I den grad det er mulig, og at dyret fortsatt er her, så ønsker vi at det tas ut. Også for at vi skal kunne få tatt hånd om dyret og undersøkt det ytterligere.

Gullsjakal lusker rundt i gresset

Gullsjakalen har ikke vært observert siden 14. juli 2020, men den lokale rovviltkontakten kan fortelle at den har vært hørt inntil nylig.

Foto: Tore Kåven / Statens naturoppsyn

Kan ikke behandles som en fremmedart

En annen som fikk «wow-reaksjon» av nyheten om gullsjakalen er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), John Linnell.

– Det er ingen tvil om at dette er verdens nordligste forekomst av gullsjakal. Og den er langt fra de nærmeste sjakal-bestandene man kjenner til. Det nærmeste individet vi kjenner til befant seg i Oulu i Finland rett før jul.

Han peker på at ingen riktig vet hvorfor arten trekker nordover, men sier at klimaendringer eller noe i bestanden har sørget for at den plutselig ekspanderer i alle retninger.

– Det er mange forskere som lurer på dette. Men akkurat nå har vi ingen god forklaring, sier Linnell.

Seniorforsker John Linnell ved Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Seniorforsker John Linnell ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Foto: Petra Kaczensky

At arten ekspanderer over Europa skaper hodebry for mange land. Linnell sier at saken er et hett tema i Europeisk forskning og at mange land lurer nå på hvordan man skal forholde seg til en ny art man aldri før har hatt i sin lokale fauna.

– Den ekspanderer helt naturlig. Det betyr at den ikke kan behandles som en fremmedart hvor man vanligvis ville ha felt dyret. Med klimaendringene forandrer naturen seg, og mange arter vil ekspandere.

Linnell mener det ligger mye symbolikk bak det å skulle automatisk felle en ny art på autopilot når den dukker opp. At forvaltningen burde ta en nærmere kikk på sin praksis mener han er på sin plass.

– Det åpner for en svært interessant debatt i forhold til hvilken grad vi har tatt innover oss at mange arter vil flytte på seg i årene som kommer. Jeg har ingen svar på hva som er rett eller galt, men vi må ha en veldig klar logikk på plass.

Den første av mange

Linnell forteller at gullsjakalen og flere arter vil spre seg fremover og bli en del av vår fauna. Derfor håper han at NINA kan delta med kunnskap, samt skape en debatt rundt hva som vil skje med det neste individet som dukker opp.

– Vi må finne ut hvordan vi skal både håndtere og forvalte denne problemstillingen. Den sprer seg i så stor hastighet i Europa nå at den neste gullsjakalen kan komme allerede i morgen, sier Linnell.

Gullsjakalen kan også reprodusere seg med både ulv og tamhund, noe som tidligere også er dokumentert.

– Det har vært dokumentert et par tilfeller i Bulgaria hvor gullsjakalen har reprodusert med andre arter. Akkurat som ulv kan produsere en hybrid med hund, kan gullsjakalen det på samme måte. Men det skjer ikke så veldig ofte, og vil ikke bli en vanlig ting som skjer fremover.

Han sier at gullsjakalen ikke er aggressiv mot mennesker, og at man dermed ikke kan trekke noen paralleller til ulv.

– Vi kan betrakte gullsjakalen som en stor rev. Det er en relativt liten, beskjeden art som ikke er lett å se. Men den lager en veldig distinkt lyd.

Linnell synes at observasjonen av en helt ny art oppe i Finnmark er spektakulært.

– Det skjer ikke ofte. Og det er ekstra spesielt når det gjelder en art som vi aldri har forestilt oss ville bli en del av norsk fauna. Men det viser bare at verden er i endring.

Det var i området Ildskog utenfor Lakselv sentrum at den første gullsjakalen i Norge ble observert sommeren 2020.

Siste fra Troms og Finnmark