Uenige om kvoter

Flertallet i fylkestinget sier nei til et forslag fra Høyre og Fremskrittspartiet om å tillate flere kvoter på båter under 11 meter. Forslaget ble fremmet i en debatt om framtidas kvotesystem. Arbeiderpartiets Kari Anne Opsal er glad for at forslaget om strukturering for de minste båtene ble avvist. Hun mener det kunne ha halvert antall fiskebåter i Troms.