Uenige om kommunesammenslåing

Kommunene i Sør-Troms og nordre Nordland er ikke enige om hvilke kommuner de vil slå seg sammen med.


Vi skal fra Finnmark til grensa mellom Nordland og Troms.Men - rådmannen i Tjeldsund - ho anbefaler en sammenslåing med Harstad.

Fremdeles uenige samarbeid over både kommune- og fylkesgrenser.

I Tjeldsund vil folk slå seg sammen med Evenes og Skånland – og danne en såkalt ETS-kommune. Men rådmannen i Tjeldsund anbefaler en sammenslåing med Harstad, og får langt på vei støtte av ordfører Liv Kristin Johnsen.

De tre kommunene skal snart ta stilling til om de vil slås sammen med Harstad, Narvik, eller hverandre.

Tidligere ordfører i Skånland, Einar Aune, har tidligere sagt at han har tro på at de tre kommunene Evenes, Tjeldsund og Skånland kan slås sammen til en bærekraftig kommune. Men det betyr at fylkesgrensa må bort.