Endret våpenrutinene

Slettaelvadrapet fikk konsekvenser for politiet i Tromsø.

Slettaelva
Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / SCANPIX

Troms politidistrikt endret våpenrutinene etter Slettaelvadrapet i januar, går det frem av Spesialenhetens rapport om politiets håndtering av saken.

– Hva endringene går ut på vil jeg ikke meddele. Tilgjengeligheten for de som skal bruke våpen skal fortsatt være god, sier politimester Truls Fyhn til Nordlys .

Etter drapssaken ble det et fokus på hvordan politimannen, som brukte et tjenestevåpen til å ta livet av seg og sin tidligere samboer, hadde tilegnet seg våpnet.

Varierende praksis

Ifølge Spesialenheten varierer våpenrutinene fra distrikt til distrikt.

“Selv om andre (...) har valgt rutiner for oppbevaring og tilgang til våpen som kan anses å gi større grad av sikkerhet (...) enn ved Troms politistasjon, ser en ikke at rutinene (...) har en karakter som gir grunn til å vurdere straffansvar,” heter det i rapporten som avisa gjengir.

Spesialenheten for politisaker som har gransket politiets håndtering av Slettaelva-drapet, mener det ikke er gjort noe som gir grunnlag for tiltale og saken er nå henlagt som «intet straffbart forhold» .