Hopp til innhold

Nytt prosjekt avdekker overgrep og vold mot voksne

Bare noen få av Norges kommuner har et system for å fange opp vold og overgrep mot de svakeste i samfunnet. – Det er mange der ute som trenger hjelp, erkjenner koordinator i pilotprosjekt.

Nina Christine Dahl

Koordinator og rådgiver Nina Christine Dahl i Tromsø kommune mener det er på tide å fokusere på overgrep mot risikoutsatte voksne.

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

En enslig, eldre mann i Tromsø får huset «overtatt» av sin rusmisbrukende niese. Hun bruker vold når han ikke gjør som hun ønsker. I tillegg tar hun pengene han får i trygd. Den gamle har ikke lenger penger til egen mat og medisiner.

Dette er eksempel på en av bekymringsmeldingene som Tromsø kommune har registrert siden sommeren 2018, da de ble del av pilotprosjektet TryggEst.

– Flere av sakene har vært overmodne. Alvorlighetsgraden har vært høy, og der den risikoutsatte har levd i situasjonen lenge, sier koordinator Nina Christine Dahl.

Ti kommuner over hele landet, samt to bydeler i Oslo er med i TryggEst, som er initiert av Barne- og familiedepartementet. Målet å senke terskelen for å melde fra om overgrep mot såkalt risikoutsatte voksne.

Tidligere manglet det et system for å følge opp observasjoner fra for eksempel naboer, hjemmehjelper eller fastleger om at noe var galt. Nå har kommunene opprettet egne innsatsteam, som skal bistå og følge opp ved mistanke om vold og overgrep.

Arbeidet har gitt resultater: På halvannet år har Tromsø kommune registrert 85 meldinger om vold og overgrep mot voksne mennesker som i liten grad er i stand til å beskytte seg selv. Sakene omhandler både eldre, utviklingshemmede, og rusmisbrukere.

Frykter store mørketall

NRK fortalte lørdag om en pleier på Vestlandet, som tapet munnen på en pasient fordi han var høyrøstet.

Lilly Ann Elvestad

Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon frykter store mørketall.

Foto: Alf Ivar Martinsen / NRK

I det nevnte tilfellet slo kommunen selv alarm. Men ifølge Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon blir kun noen få overgrep fanget opp.

– Vi vet at det er store mørketall. Vold mot utviklingshemmede blir veldig ofte underrapportert. Kommunene mangler systemer for å avdekke og følge opp, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad.

Ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er psykisk vold den vanligste formen for overgrep. Rundt 70 prosent av meldingene omhandler kvinner, viser statistikken. Siden TryggEst ble satt i verk, har pilotkommunene mottatt 189 bekymringsmeldinger.

– Det betyr at det er mange der ute som trenger hjelp, som tidligere ikke visste hvor de skulle ta kontakt for å få hjelp, sier Nina Christine Dahl i Tromsø kommune.

Stor variasjon i sakene

Hun understreker at det er stor variasjon i sakene, med alt fra alvorlig vold og omsorgssvikt, til økonomisk utnyttelse. Ifølge Dahl skjer de fleste overgrepene i hjemmet. Hun mener nettopp det kan forklare hvorfor mange nøler med å gi beskjed.

– Temaet har tradisjonelt sett tilhørt privatlivets fred. Man skal ikke blande seg inn i det som skjer innenfor husets fire vegger. Men vold mot barn og unge er ikke lenger en privatsak. Når det gjelder overgrep mot risikoutsatte voksne, har vi en vei å gå, erkjenner Dahl.

Anne Bramo

Anne Bramo, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet mener hjemmet skal være trygt for alle.

Foto: NRK

Statssekretær Anne Bramo (Frp) i Helse- og omsorgsdepartementet sier det slik:

– Hjemmet skal være det tryggeste stedet å være for mennesker som har behov for hjelp. Da må det også være helt sikkert at det faktisk er trygt, sier Bramo, som etterlyser et enda sterkere kommunalt engasjement for å forhindre vold og overgrep.

Ber om tydeligere lovverk

Ifølge Nina Christine Dahl har deltakelsen i TryggEst vært til hjelp for både brukerne og de ansatte i Tromsø kommune. Nå håper hun at alle landets kommuner får være med i prosjektet.

– Det beste som kan skje er at lovverket blir tydeligere på at dette er en oppgave som skal prioriteres i kommunen, sånn at folk får den hjelpen de trenger, sier Dahl.

Disse er med i TryggEst:

 • Tromsø kommune
 • Kristiansund kommune
 • Alta kommune
 • Rygge kjommune
 • Trondheim kommune
 • Porsanger kommune
 • Moss kommune
 • Hitra kommune
 • Råde kommune
 • Våler kommune
 • bydel Stovner i Oslo
 • bydel Ullern i Oslo