Tromsø under snittet

Tromsø ligger under gjennomsnittet når det gjelder hvor mye penger norske kommuner bruker på kultur. Kommunene brukte i gjennomsnitt 3,9 prosent av netto driftsutgifter på kulturformål i 2016. Dette er ei økning på over 100 kroner per innbygger fra 2015, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt er dette 2.148 kroner per innbygger. Tromsø brukte under snittet – 2.126 kroner, mens Bodø til sammenligning brukte 2.278 kroner per innbygger på kulturformål. Bykle i Aust-Agder brukte suverent mest med 18.445 kroner per innbygger.