Troms Høyre: Fylket må satse på kjerneoppgavene

Høyre vil at fylkeskommunen skal ha et sterkere fokus på sine kjerneoppgaver. Det betyr mer penger til samferdsel i Troms, i tråd med folk og næringslivets behov.

Fylkeshuset

Troms fylke må satse på folks og næringslivets behov, mener Troms høyre.

Foto: Petter Strøm / NRK

Satsing på samferdsel vil styrke distriktene, skriver Høyres gruppe i en pressemelding.

– Vi styrker samferdsel i vårt budsjettforslag for 2017. Samferdselssatsing er næringslivssatsing, og det er det næringslivet i fylket vårt etterspør. Bedre kommunikasjon og bedre veier vil styrke veksten i næringslivet og bosettingen i distriktene, mener gruppeleder for Høyre, Ole Johan Rødvei.

Ordfører i Balsfjord, Ole Johan Rødvei

Troms Høyre vil satse på fylkets kjerneoppgaver, sier gruppeleder Ole Johan Rødvei.

Foto: NRK

Høyre er heller ikke fornøyd med sittende fylkesråd når det gjelder etter- og videreutdanning av lærere.

– Vi mener det er viktig at flere lærere får muligheten til faglig påfyll. Bedre kvalifiserte lærere styrker elevenes muligheter videre, fortsetter Rødvei og viser til at Høyre også ønsker å styrke skolehelsetjenesten i samarbeid med kommunene.

Når det kommer til lærlinger, øker Høyre muligheten for lærlingplasser.

– Vi setter av mere penger slik at fylkeskommunen kan ta inn flere lærlinger, opplyser Rødvei.

Videre ønsker Troms Høyres fylkestingsgruppe å være betydelig mere offensiv i satsing på veivedlikehold, og ikke minst på oppstart av asfaltering av dagens grusveier.

Her er noen av forslagene for 2017:

  • Skolehelsetjenesten kr 2.000.000,-
  • Etter- og videreutdanning kr 1.000.000,-
  • Utredning ny skole i Sør-Troms kr 1.000.000,-
  • Flere fylkeskommunale lærlinger kr 500.000,-
  • Ytterligere styrkning vegvedlikehold kr 23.847.000,-
  • Asfaltering grusveg kr 8.000.000,-
  • Avsetning disposisjonsfondet utover fylkesrådets forslag kr 5.000.000,-
  • Overføringer investeringsbudsjettet (Gang- og sykkelvei) kr 10.000.000,-