Troms får førstehjelpere

Brannmenn blir trent i å yte hjelp til ambulansen kommer.

Førstehjelp.

Brannmannskaper i Troms skal læres opp i førestehjelp.

Foto: Røde Kors

Norsk Luftambulanse og seks kommuner i Troms går nå sammen om å etabler en ny vaktordning for brannmenn i distriktene. Det unike prosjektet medfører at det etableres en vaktordning med utdannede førstehjelpere på hele 13 forskjellige steder i Lenvik, Tranøy, Torsken, Berg, Sørreisa og Dyrøy.

Det er lokale brannmannskaper som skal læres opp, og de vil kunne rykke ut for å yte livreddende førstehjelp og tilsyn mens pasienten venter på ambulanse og lege.

Lange avstander

Bakgrunnen for prosjektet er at det ofte kan gå langt tid før ambulansene kommer frem.

– Ambulansetjenesten ivaretar beredskapen på en god måte, men nærmeste bil kan likevel være langt unna. Ventetiden kan da bli lang for de av oss som blir rammet av akutt skade eller sykdom, skriver Norsk Luftambulanse i en pressemelding.

Det er 20.000 innbyggere i regionen som omfattes av prosjektet. På grunn av omlegging av legevaktstrukturen er nærmeste lege på Finnsnes.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Suksess i Sverige

Et lignende prosjekt er blitt prøvd i Sverige, med gode resultater.

På sikt håper Norsk Luftabmulanse at slike førstehjelpsvakter kan bli en realitet i hele landet.

– Når man har fått erfaringer fra Troms kan systemet også innføres i andre deler av landet. Utrykningsetatene kan på denne måten bli en mer systematisk integrert del av den livreddende akuttmedisinske kjeden.