Tommelen ned for hovedutvalgene

– Hovedutvalgsmodellen har vært prøvd tidligere i Berlevåg uten at det fungerte. Det sier ordfører for Arbeiderpartiet i Berlevåg Rolf Laupstad. Opposisjonspartiene i Berlevåg vil ha et åpnere lokaldemokrati og ønsker blant annet å få hovedutvalgene tilbake til kommunen. – Ikke noen god ide sier Laupstad.