Hopp til innhold

Tidligere direktør i det russiske miljøtilsynet innrømmer miljøkorrupsjon

Den tidligere miljøtilsynsdirektøren innrømmer i en rettsak å ha mottatt bestikkelser fra verdens største nikkelprodusent. – Bare toppen av et isfjell av miljøkorrupsjon i Russland, frykter Bellona.

Nikel-verket i Russland

De siste månedene har det blitt rapportert økte utslipp av svovel og tungmetaller fra smelteverket i byen Nikel.

Foto: Amund Trellevik/NRK

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,14 °C
Les mer  om klima

Ruslan Tischenko er tiltalt for å ha mottatt bestikkelser fra Kola Mining for å tillate ulovlig høyt utslipp fra to av deres nikkelverk.

Et av de to nikkelverkene ligger bare noen få kilometer fra den norsk-russiske grensa.

Under rettsaken i dag innrømmet Tischenko at han som tidligere direktør i miljøtilsynet, har mottatt 1,229,000 rubler i bestikkelser fra en ikke navngitt person, skriver Bellona. Det tilsvarer over 150.000 norske kroner.

– Korrupsjon har lange tradisjoner i Russland

Kola Mining er et datterselskap av verdens største nikkelprodusent, Norilsk Nickel.

Den siste tiden har det vært registrert høyere og mer alvorlig utslipp av svoveldioksid fra nikkelverftet i Nikel rett over grensa.

Svoveldioksid kan medføre helsemessige konsekvenser.

Selv om denne rettsaken er spesiell i russisk sammenheng, tror Bellona det finnes mange flere tilfeller av slik type miljøkorrupsjon i nabolandet.

– Jeg er redd for at denne korrupsjonssaken bare er toppen av et isfjell av miljøkorrupsjon i Russland, sier daglig leder i Bellona, Nils Bøhmer.

Nils Bøhmer

Daglig leder i Bellona, Nils Bøhmer, følger rettsaken tett.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Det er et utbredt problem at offentlige tjenestemenn mottar bestikkelser i Russland, forteller seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt, Lars Rowe.

– På samme måte som forurensning har lange tradisjoner i Russland, så har også korrupsjon det. Korrupsjon er et hjelpemiddel i ulike prosesser, sier Rowe.

Skal samarbeide med politiet

Russland har strenge utslippsregler, men det er overholdelsene av disse som er problemet, ifølge Rowe som synes denne rettsaken er meget interessant.

– Innrømmelsen er overraskende, og jeg tviler på at det er hensyn til miljøsaken som ligger bak denne rettssaken, sier han.

Nikel-verket

Dette er en av de to nikkelverkene som den tidligere direktøren i russisk miljøtilsyn skal ha mottatt bestikkelser for å tillate ulovlig høyt utslipp. Nikkelverket ligger kun noen få kilometer fra norskegrensa.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Ifølge Bellona har Norilsk Nickel uttalt at dette skyldes en misforståelse, og at de ikke har vært involvert i denne type bestikkelser.

Ifølge nettstedet har Tischenko blitt enig med russisk politi om å samarbeide under etterforskningen av saken.

Likevel tviler Rowe på at det vil bringe politiet videre i saken. Han mener Norilsk Nickel tilhører et sjikte i maktstrukturen med stor gjennomslagskraft og mye penger.

– Hvis man skal lenger opp i systemet til Norilsk Nickel, tror jeg man støter på stor motstand, sier Rowe.

– Veldig urovekkende og trist

Ordfører i grensekommunen Sør-Varanger, Rune Rafaelsen, har engasjert seg mye i den stadig økende forurensningen fra nabobyen Nikel.

Rune Rafaelsen

Ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen, mener norske myndigheter nå må gå etter eierne av Norilsk Nickel.

Foto: Ida Karine Gullvik / NRK

Forrige uke ba han klima- og miljøministeren om hjelp til å gå etter den største eieren av Norilsk Nickel, for å stanse den store forurensninga.

Han reagerer på korrupsjons-innrømmelsen.

– Det er svært urovekkende at Norilsk Nickel driver med bestikkelser og bevisst bryter russisk lov. De driver en produksjon som påfører oss konsentrasjoner av tungmetaller, sier ordføreren.

Han regner med at saken vil bli fulgt opp av norske myndigheter.

Her kan du se hvor mye forurensing som kommer over grensa fra Russland

earth.nullschool.net

Her kan du se hvor mye forurensing som kommer over grensa fra Russland. Ut ifra denne skjermdumpen i august, er det høy konsentrasjon av svoveldioksid (rød) som kommer inn over Øst-Finnmark.

Foto: earth.nullschool.net / Skjermdump

NRK har ikke lykkes i å komme i kontakt med Norilsk Nickel.