Ti unge i Troms dømt til ungdomsstraff

I løpet av det første året etter at Stortinget vedtok denne ordningen, har Troms politidistrikt benyttet seg av denne muligheten ti ganger.

Politihuset

Politiet i Tromsø benytter seg av den nye ordningen, der unge lovbrytere kan idømmes ungdomsstraff.

Foto: Tom Søbstad

Siden 1. juli i fjor er tre ungdommer mellom 15 og 18 år idømt denne typen straffereaksjon.

Tre elementer

Magnus Bekkevold.

Ordningen innebærer blant annet at de unge lovbryterne må møte de som ble offer for lovbruddet.

Foto: NRK

Denne straffen bygger på 3 elementer. Først må lovbryteren møte den eller de som er berørt av den straffbare handlingen.

Deretter settes det opp en plan med en rekke krav som den unge lovbryteren må innfri.

Denne planen blir overvåket og fulgt opp av fagfolk i en periode på tre år.

Må samtykke

Det er konfliktrådet som administrerer ordningen, og de unge lovbryterne må gi sitt samtykk før det hele settes i verk.

Dersom de ikke gjør det, kan alternativet være fengsel eller annen strafferettslig reaksjon.

Ordningen er ennå så ny at det ikke er mulig å si noe om den fører til de resultater man ønsker. regjeringen har bestemt at det skal forskes på om disse straffereaksjonen for ungdom hjelper dem til å slutt med kriminalitet.

Nordlandsforskning er i gang med dette arbeidet, og skal de neste årene følge prosjektet nøye, for å vurdere om det har noe for seg.