Hopp til innhold

Massetester allierte styrker før storstilt militærøvelse – forsinker testsvarene til sivile

Gjennom hele januar skal utenlandske soldater testes for covid-19 ved ankomst på Bardufoss, før oppstart av militærøvelsen Joint Viking. Det forsinker testsvarene til den sivile befolkninga.

Testtelt i forsvaret før Joint Viking 2021

Slik ser teltene ut på innsiden, der alle allierte skal teste seg før de reiser videre til karantene.

Foto: Malin Struamsnes / NRK

Denne uka landa de første flyene med utenlandske soldater på Bardufoss. Fram til utgangen av mars skal vel 3.000 soldater fra Storbritannia, USA, Nederland og Tyskland trene sammen med norske styrker og delta i øvelsen Joint Viking 2021.

På den militære delen av Bardufoss lufthavn står det tre telt side ved side. Flere tusen soldater skal innom her for å teste seg for korona de neste ukene. For til tross for at smitten er høy i verden, og et mutert virus er i omløp, ønsker Forsvaret å gjennomføre øvelsen med de allierte.

Test-telt i Forsvaret, tester allierte før Joint Viking 2021

Alle allierte soldater som lander på Bardufoss lufthavn må gjennom disse teltene for å teste seg for covid-19.

Foto: Malin Straumsnes / NRK

Alle som kommer til Norge må kunne vise til en negativ test 72 timer før ankomst. Etter testing på Bardufoss skal soldatene ti dager i karantene. De britiske soldatene må også teste negativt syv dager etter ankomst til Norge.

– Kapasiteten vi har til å teste sjøl er god. Vi skal klare å teste både våre allierte her, og egne som må testes for covid-19, sier talsmann for Hæren, Eirik Skomedal.

Analyseres på UNN

Men testene må gjennom samme laboratorium som testene til den sivile befolkninga i Troms. På Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har de merka at innrykket av de allierte er i gang.

Samtidig ligger analysene av passasjerene som var med Wizz Air fra Gdansk i køen.

– Mikrobiologen ligger etter med analyser og utsendelse av prøvesvar på grunn av soldatene, sier Øivind Benjaminsen, som er sjef for det kommunale koronasenteret i Tromsø.

– Vi har ingen forventning om at vi har en høy prioritet på testene fra de allierte. De er testa i hjemlandet og skal uansett rett i karantene, sier Skomedal i Hæren.

talsmann for Hæren, Eirik Skomedal

Talsmann for Hæren, Eirik Skomedal.

Foto: Malin Straumsnes / NRK

Ifølge han har Hæren god dialog med biologene på sykehuset.

– Prioriteringa av hva som skal først til analyse, gjøres av UNN på en utmerket måte, sier Skomedal.

Det kommer flest soldater denne uka. Så vil det komme fly fra utlandet jevnt og trutt gjennom hele januar. Flyene kan ifølge Skomedal ha alt fra to til flere hundre passasjerer.

Universitetssykehuset Nord-Norge opplyser at de ikke bekymra for kapasiteten på koronatesting selv om det er økt pågang fra kommunene og Forsvaret. Det skriver Helse Nord i en pressemelding. UNN er forberedt på å motta og analysere 3000 koronaprøver fra Forsvaret de neste tre ukene.

Soldater fra 2. bataljon i hvit kamouniform og med truger

Soldater fra 2. bataljon innsettes med Bell 412 helikoptre under øvelse Joint Viking 2015 i Finnmark.

Foto: Ole-Sverre Haugli/Hæren/Forsvarets mediesenter / NTB scanpix

Vernepliktig smitta

Samtidig pågår innrykket av vernepliktige. Allerede har en vernepliktig i Setermoen leir testa positivt for covid-19. I november opplevde leiren mye smitte blant de ansatte.

Ordfører i Bardu, Toralf Heimdal, er spent på hvordan de neste ukene vil gå. Han er trygg på at tilfellet med den smitta vernepliktige i Setermoen leir er under kontroll.

– Men et uoppdaga tilfelle i noen av avdelingene ønsker vi ikke. Utfordringa med de vernepliktige er de gamle kasernene som har felles sanitæranlegg på nesten 200 stykker, sier Heimdal.

Ordfører i Bardu, Toralf Heimdal

Ordfører i Bardu, Toralf Heimdal.

Foto: Malin Struamsnes / NRK

Skomedal er trygg på at Hæren vil kunne håndtere et eventuelt utbrudd på en god måte.

– Vi er godt forberedt på at vi kan få en ny situasjon med mange smitta i våre leirer. Det er også noe vi forventer. Når smitten øker i samfunnet så vil det også treffe oss, sier Skomedal.

Han mener likevel sivilbefolkninga ikke trenger å bekymre seg for tilstedeværelsen av de allierte de neste månedene.

– Jeg tror ikke vår tilstedeværelse er noe som bekymrer mer enn den generelle smittesituasjonen vi har i Norge.

Joint Viking øvelse

Beltevogner under nordlyset, tatt i forbindelse med Joint Viking 2017.

Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

Annerledes krigføring

Til sammen vil omtrent 10.000 soldater delta på øvelsen som går av stabelen i mars. Den vil foregå i Nordre Nordland og Troms, og er den største øvelsen Forsvaret gjennomfører i år.

– De som skal delta vil være i landet og landsdelen fra nå og frem til den starter, sier oberstløytnant Ivar Moen, talsmann i Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø.

Soldatene skal primært oppholde seg i bygninger i forsvarets leirer i karanteneperioden.

– Vil smittesituasjonen påvirke selve øvelsen?

– Det må vi komme tilbake til. Men det er klart vi må krige på en ny måte. Det er uklart om det kommer til å påføre endringer i selve scenarioet, det vil være basert på rådene vi får fra helsemyndighetene, sier Moen.

Oberstløytnant Ivar Moen

Oberstløytnant Ivar Moen er talsmann for Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– På grensa til hva helsevesenet kan tåle

Under øvelsen Cold Response 2020 oppfordra ordfører Heimdal Forsvaret til å sende hjem sine allierte for å unngå stort smitteutbrudd i Indre Troms.

Denne gangen mener han det ikke er nødvendig. Heimdal viser til at det er færre soldater som deltar og at man har bedre kontroll og oversikt nå enn da viruset først ble kjent.

Ordføreren velger å stole på at Forsvaret har kontroll på innrykket av både de allierte og de vernepliktige. Hvis ikke, vil også sivilsamfunnet få store utfordringer.

– Vi må tenke på at vi skal ha beredskap, og vi må tenke på samtidighetsproblematikk. Blir det omfattende testing av utenlandske styrker og sivilsamfunnet ellers, så er vi på grensa til hva vi er i stand til å takle med vårt helsevesen, sier Heimdal.

Alliert tilstedeværelse og trening i Norge er ønska av Forsvaret, også under en pandemi. Skomedal viser til at å trene med allierte i Norge øker Forsvarets evne til å forsvare Norge og å delta i Nato-operasjoner.

– Det viser at Forsvaret er en viktig samfunnsaktør og at det er viktig å øve sjøl om det er en pandemi i samfunnet rundt oss, sier han.