Sykehus betalte ti millioner til privat behandler

Psykia AS har tatt opp til 7500 kroner i timen for psykiatribehandling av pasienter i Alta. Finnmarksykehuset må ta regningen.

Hammerfest sykehus

Finnmarkssykehuset, her ved sykehuset i Hammerfest, ble bare i mai 2013 fakturert for behandling for over 1,17 millioner kroner. 24 fristbruddpasienter skal da ha fått behandling hos den private tilbyderen Psykia AS i Alta.

Foto: NTB scanpix/Finnmark Dagblad

Den private tilbyderen Psykia AS skal ha fakturert Finnmarkssykehuset for over ti millioner kroner i fjor, ifølge en artikkel i fagbladet Dagens Medisin.

Thor Kvakkestad, overlege og psykiatrispesialist

Psykia AS, her ved psykiater og leder Thor Kvakkestad, skal til sammen ha behandlet rundt 30 fristbruddpasienter. I løpet av mai i fjor skal firmaet ha fakturert sykehuset for 1,17 millioner kroner.

Foto: Christian Grotnes / NRK

– De har stått i kø, fått mangelfull behandling og ikke fått riktig tilbud tidligere i livet, sier Thor Kvakkestad, psykiater og leder av Psykia AS til fagbladet.

Til sammen skal rundt 30 fristbruddpasienter ha mottatt psykiatribehandling fra den private behandleren, skriver fagbladet.

Til nettstedet forklarer Kvakkestad at fristbruddpasientene han behandler er pasienter med svært alvorlig sykdom og som har langvarige oppfølgingsbehov.

– Kan gå ut over egen bemanning

Avtalen med Psykia AS ble inngått mens det var lang ventetid for slik behandling i Finnmark.

Administrerende direktør Torbjørn Aas frykter at pengebruken kan gå ut over eget tilbud.

Torbjørn Aas

Direktør ved Finnmarkssykehuset, Torbjørn Aas, ønsker at pasientene skal tilbakeføres til sykehuset så snart de har kapasitet. I fjor brukte Finnmarkssykehuset over ti millioner kroner på privat psykiatribehandling.

Foto: Finnmarkssykehuset

– Det er riktig at når vi bruker store summer på å kjøpe behandlingstjenester utenfor foretaket, påfører vi oss selv kostnader som i verste fall kan medføre at vi må redusere vår egen bemanning, og dermed redusere behandlingstilbudet. Da kan vi få nye fristbrudd, sier Aas til Dagens Medisin.

Finnmarkssykehuset brukte i fjor over ti millioner kroner på privat psykiatribehandling av pasienter som ikke hadde fått offentlig tilbud innen den lovpålagte fristen.

Torbjørn Aas gir også uttrykk for at pasientene skal tilbakeføres så snart sykehuset har kapasitet.

Koster mer enn hele avdelingen

Det var Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) som i 2012 inngikk en avtale med den private leverandøren for å ta hånd om fristbruddpasienter.

Dagens Medisin skal også ha fått tilgang til fakturaer som viser at firmaet har levert psykolog- og psykiatritjenester til mellom 6000 og 7500 kroner i timen.

Bare i mai 2013 skal firmaet ha fakturerte sykehuset for 1,17 millioner kroner for 24 aktive pasienter.

Avtalen løper frem til 1. januar 2016, til tross for at sykehuset sier at det ikke har hatt fristbrudd siden i fjor.