Sykehusene får som forventet

Helse Nord får 390 millioner kroner mer å rutte med på neste års budsjett.

Statsbudsjettet for 2007 legger i følge Helse- og omsorgsdepartementet opp til at aktivitetsnivået for 2006 skal kunne videreføres.

Utfordringer ikke løst

- Statsbudsjettet er ryddig. Det er positivt at pris- og lønnsveksten er kompensert fullt ut. Det er bra at det bevilges en milliard til å håndtere pensjonskostnadene. Det er også positivt at vi får fem millioner til rekrutteringsprosjektet i Helse Finnmark. Selv om det nå brukes mer penger på sykehus enn noen gang så er ikke driftsutfordringene våre løst. Det omstillingsbehovet vi allerede har varslet er fortsatt til stede. Vi må ta ned de samlede driftskostnadene i Helse Nord med om lag 300 millioner, sier styreleder Bjørn Kaldhol.

Må fortsatt spare

Direktør i Helse Finnmark, Bjørn Engum er også glad for at Helse Nord får dekket pris- og lønnsveksten.

- Men det vil ikke skje noen endringer i forhold til de sparetiltakene som er planlagt, sier han til NRK.

Dermed vil altså økninga ikke vil ha noen betydning for den vanskelige situasjonen sykehusene nå er inne i. Helse Nord får trolig et underskudd på nærmere 300 millioner kroner i år.

I statsbudsjettforslaget for neste år foreslår altså regjeringa en økning i bevilgningene til helseforetakene på totalt 1,6 milliarder kroner. De tre påfølgende årene skal det komme en ytterligere opptrapping på 1 milliard kroner.

Ledelsen i Helse Nord hadde ventet at de skulle få en liten ekstrabevilgning på statsbudsjettet, men de trodde ikke at beløpet ville bidrar til å de kunne kvitte seg med det store underskuddet de sliter med. Det ser nå ut som om de får rett.