Hopp til innhold

Flere tilbake i jobb

Finnmark har som eneste fylke i landet redusert sykefraværet siden i fjor. Best er det i Nesseby, som nå har lavest sykefravær i landet.

Video Lite syke i Finnmark

Lillian Teigstad er blant dem som er tilbake i jobb etter sykemelding. Se intervju med henne.

I Nesseby kommune bor Norges friskeste mennesker. Kommunen er nå det stedet med minst sykefravær, viser nye tall fra Nav.


– Vi har jobbet målrettet

Nesseby sentrum

NORGES FRISKESTE: Nesseby kommune har Norges laveste sykefravær.

Foto: Bent Johansen, Isak Saba senterets pressebilde

Stian Lindgård som er rådmann i kommunen, gleder seg over tallene.

– I januar satte vi oss et mål om at vi skulle ha fraværet ned i 5 prosent. Vi har jobbet mot det, og feiret hver gang vi har kommet nærmere. Og nå er vi langt under fem prosent, sier rådmannen.

Ifølge Lindgård er det et godt samarbeid mellom Nav, kommuneleger og kommunens ledere som er årsaken til de gode resultatene.

Fiskehjell i Nesseby

LITEN KOMMUNE: Nesseby ligger på østsida av Finnmark, og har knappe 900 innbyggere. Men de er til gjengjeld friskest i Norge.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Synker i hele fylket

Finnmark har lenge ligget i toppen blant fylker med høyest sykefravær i landet. Men mens fraværet forsetter å stige i de andre fylkene, har det blitt mindre sykefravær i Finnmark.

Det forteller kommunikasjonsrådgiver i nav Finnmark, Morten Vikeby. Ifølge han er

dette er en utvikling som har skjedd over tid, gjennom godt samarbeid mellom de lokale Nav- kontorene, arbeidsgivere og pasienter.

– På grunn av at vi tradisjonelt har ligget høyt på sykefravær, så har man innsett alvoret og igangsatt langsiktig arbeid for å få ned fraværet. Selv om vi fortsatt har nest mest sykefravær i landet, så er det gledelig at vi opplever nedgang, sier Vikeby.


– Bør ikke bli for mye fokus på nedgang

Tom Ivar Haukland er virksomhetsleder i Nesseby. Han har jobbet mye med å få ned sykefraværet, men mener det ikke bør bli et for stort fokus rundt at tallene skal ned.

– Vi er opptatt av arbeidsmiljø og at ansatte skal ha det godt i kommunen. At fraværet går ned er bra, men vi må ikke skape et inntrykk av at ansatte ikke skal tørre å bli sykemeldt eller ta ut egenmelding, sier Haukland.


Har råd til andre kommuner

Selv om sykefraværet gikk ned i de fleste kommunene, var det noen steder det gikk opp. Rådmann i Nesseby Stian Lindgård, har noen tips til kommuner som sliter.

– Det andre kommuner kan lære er at man må samarbeide, og tilrettelegge for ansatte som er litt syke, slik at de kan ha muligheten til å komme tilbake i jobb, sier rådmannen.