Svalbard: Uenighet om flytillatelser

Sysselmannen undersøker om den russiske operatøren Convers Avia har brutt luftfartsloven.

Det russiske Mil MI-8-helikopteret på Kapp Heer-basen like nord for Barentsburg

Sysselmannen undersøker om den russiske operatøren Convers Avia har brutt luftfartsloven. De hadde tillatelse til å fly gruvearbeidere, men de hadde forskere ombord da ulykka skjedde sist torsdag.

Foto: Birger Amundsen

Selskapet som driftet ulykkeshelikopteret MI-8 hadde kun tillatelse til å fly gruvearbeidere, men tre av de omkomne var forskere.

Det er Luftfartsverket i Norge regulerer og deler ut lisenser for all flyaktivitet på Svalbard.

I Luftfartstilsynets vedtak av 16. januar 2007 er Trust Artikugol gitt tillatelser til helikopterflyvning knyttet til selskapets «mining operations». Altså gruvedrift, men allerede i 2009 sa direktøren i gruveselskapet at det helt siden 1960 har vært russiske myndigheter som skal regulere russernes flyaktivitet på Svalbard.

Skal granskes

Nå skal norske myndigheter granske om selskapet har brutt norsk luftfartslovgiving da helikopterulykken skjedde forrige fredag. Tre av de omkomne var forskere.

Helikopterhangar på russernes base på Kapp Heer

Helikopterhangar på russernes base på Kapp Heer ved Barentsburg.

Foto: Nils Mehren / NRK

Trust Artikugol, som har vært på Svalbard siden 1931, hevder på sin side at selskapet ikke bare driver kulldrift, men også transport, turisme, fiske, fiskeforedling og landbruk, likevel har Luftfartstilsynet kun utstedt flygodkjenning for transport av gruvearbeidere.

Ble dømt i 2009

Konflikten om hvem som tillater, og utsteder flygodkjenning på Svalbard ble i 2009 satt på prøve. Den gang fikk det russiske gruveselskapet Trust Artikugol et forelegg på 50.000 kroner for ulovlig flygning på Svalbard. Russerne nektet å vedta forelegget de fikk etter å ha fløyet med et filmteam ombord. Den gang var det Aircompany Spark Plus som driftet helikopteret for gruveselskapet, men konflikten om lisensen endte i tingretten. Norge vant frem, men russerne anket saken. I Lagmannsretten ble Trust Artikugol ilagt et foretaksforelegg på 50.000 kroner.

Generaldirektøren i selskapet, Aleksandr Veselov forklarte i retten at flyturen med filmteamet var innenfor selskapets tillatelser. Han hevdet også at de helt fra 1960-tallet og frem til 1998 hadde fløyet ikkekommersielle flyginger på Svalbard uten tillatelse fra norske myndigheter. Tillatelsene fra russiske, og sovjetiske myndigheter var tilstrekkelig.

I dommen fra 2009 mente aktor at forelegget på 50.000 kroner var en symbolsk sum for å markere at det sentrale i saken var å markere at norsk lov skal etterleves på Svalbard.

Fikk tillatelse til forskerflyvning ved en feil

I 2011 søkte Trust Arktikugol om tillatelse til å fly en gruppe biologer. Flyturer som ikke var knyttet til gruvedriften. Luftfartstilsynet godkjente en midlertidig dispensasjon, men ble kort tid senere kontaktet av sysselmannen som stusset ved vedtaket fra Luftfartstilsynet. Til Svalbardposten forklarte direktør ved juridisk avdeling i Luftfartstilsynet, Ole Martin Erikstad at de hadde gjort en feil

– Vi oppfattet det slik at dette var forskning i forbindelse med kulldrift. Det var feil. Vi har presisert overfor Trust Arktikugol at vedtaket ikke vil føre til presedens fordi det var en feil, sa Erikstad.