Strid om sykepleierutdanning

Desentralisert sykepleierutdanning i Alta ødelegger for Sykepleierskolen i Hammerfest, mener ordfører.

Video Sykepleierutdanning i Alta

En desentralisert sykepleierutdanning i Alta ødelegger for Sykepleierskolen i Hammerfest, mener ordføreren.

Wenche Andersen var ferdig med sykepleierstudiene i Hammerfest for fem år siden.

Hun flyttet hele familien til Hammerfest de tre årene utdanningen tok. Hadde hun hatt muligheten til å ta utdanninga i Alta ville hun gjort det.

– Det var en stor avgjørelse, som endte med at vi flyttet hele familien til Hammerfest for at jeg skulle få gå på sloke. Om sykepleierutdanningen kommer hit tror jeg flere vil ta den. Spesielt folk som allerede er etablert med familie, sier Andersen.

Bekymret for Hammerfest

Sykepleierskolen har lang historie i Hammerfest, hvor den startet opp for 50 år siden. Men utdanninga sliter med å fylle de studentplassene de skal.

Når en klasse på tretti studenter begynner på sykepleierutdanning i nabobyen frykter ordføreren i Hammerfest det verste.

– Jeg er både skuffet og forbauset over at høgskolestyret. Studiet i Alta vil komme i direkte konkurranse med det 3-årige studiet som er her i Hammerfest. Det er ikke rasjonelt ressursmessig, og vil være ødeleggende for sykepleierutdanningen, sier ordfører Alf E. Jakobsen

Ikke enig

Rektor ved Høgskolen i Finnmark, Ketil Hansen er av en annen oppfatning enn Hammerfest-ordføreren.

– Det er en utfordring at vi ikke utdanner nok sykepleiere i Hammerfest. Desentraliseringen skal være med å styrke utdanningen i Hammerfest - slik at vi får utdannet flere sykepleiere, sier Hansen.

Utdanninga er i første omgang et engangsstudie - men behovet for sykepleiere i Alta er prekært- og tretti studenter ferdigutdannet i 2014 vil ikke på langt nær være nok. Studiestart i Alta er høsten 2011.