Støtter asylforslag

Finnmark politidistrikt støtter forslaget om at asylsøkere som ikke har krav på realitetsbehandling skal bortvises på grensa. Men i sitt høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet skriver politimester Ellen Katrine Hætta at dette vil by på problemer og etterlyser en mer utfyllende instruks for hvordan politiet skal praktisere en eventuell lovendring.