Stortingskomiteen kjørte seg fast da de skulle se på miljøproblemer i Russland

Da Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i dag skulle ut for å se på miljøproblemene forårsaket av Nikel-verket på nært hold, kjørte bussen seg fast i gjørma.

Stortingskomitéen dytter bilen

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, med Nils T. Bjørke (Sp) i spissen, stilte opp for å få dyttet bussen ut av gjørmen.

Foto: Thomas Dam / Stortinget

Det var High North News som omtalte saken først.

– Bussjåføren var nok litt rask da han snudde bussen, slik at komiteen skulle få sett seg litt rundt, sier Nils T. Bjørke (Sp), nestleder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité til NRK.

Bussen fikk hjulet over en kant, og kjørte seg helt fast. Da tok hele komiteen grep for å hjelpe. Etter kort tid hadde de dyttet bussen tilbake på veien.

– Jeg tror det overrasket bussjåføren litt, vi er jo en gjeng med praktikere, så det førte jo til at vi ikke trengte hjelp utenfra, ler Bjørke.

Nikel-verket

Utslippene fra Nikel-verket har gått noe ned de siste årene, men er fremdeles på rundt 70.000 tonn svoveldioksid per år – fem ganger mer enn Norges samlede utslipp.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Jobber for økt miljøsamarbeid

I vinter var utslippene fra Nikel-verket så høye at nordmenn ble bedt om å holde seg innendørs.

De farlige utslippene av svoveldioksid og tungmetaller fra Nikel-verket, få kilometer fra grensen til Norge, har flere ganger vært tema når Norge og Russland har møttes.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har de siste tre dagene vært på besøk i Sør-Varanger i Finnmark for å se nærmere på det grenseoverskridende miljøsamarbeidet mellom Russland og Norge.

– At Stortinget kjører seg fast utenfor Nikel-verket kan være et godt bilde på at man gjennom praksis og samarbeid kommer seg videre. Det er viktig å finne en balanse mellom å være en pådriver for endring, men også å ha en vilje til å samarbeide, sier Bjørke.

Deler bekymringen

Russerne har selv vist bekymring for utslippene fra Nikel-verket. Den siste tiden har både Norge og Russland jobbet for å få ned utslippene av miljøgifter.

– Vi føler jo de tar bekymringene fra norsk side mer på alvor. Vi har fått i gang et overvåkningsprosjekt slik at vi kan følge med på hva som foregår på russisk side, sier Bjørke.

Nikel

Utslippene fra Nikel-verket fører til store ødeleggelser i naturen. Her fra området nord for smelteverket – der det meste av vegetasjon er drept av miljøgifter.

Foto: Amund Trellevik/NRK