Gahr Støre: – Det er uakseptabelt!

Utenriksminister Jonas Gahr Støre mener utslippene i Nikel er uakseptable - men at det er russerne som til syvende og sist bestemmer.

Nikel-rensing

Utenriksminister Jonas Gahr Støre mener Nikel-utslippene er uakseptable.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Frederic Hauge i Bellona mener Miljøverndepartementes innsats overfor forurensende industri i Nikel ikke har gitt resultater.

Nå mener han tiden er inne for at Utenriksdepartementet overtar saken.

– Jeg savner et mer aktivt engasjement fra Jens Stoltenberg i denne saken. Og så må man rett og slett vurdere om det er miljøvernministeren og miljøverndepartementet som skal ha denne saken, fordi de har ikke fått til resultater etter min mening, sier Hauge.

Like store som for 20 år

Fredric Hauge

Bellona-leder Frederic Hauge mener norske myndigheter må gjøre mer.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Onsdag la Bellona fram en rapport som viser at utslippene fra Norilsk Nickel er like store som for 20 år siden.

Rapporten har Bellona laget basert på målinger fra Svanhovd, norsk institutt for luftforskningsmålinger, og enkelte tilsvarende tall fra russisk side.

Blant annet kommer det fram at Norilsk Nickel fortsetter å slippe ut svoveldioksid og tungmetaller.

– Uakseptabelt

Video nsps_upload_2009_10_14_20_23_59_3955.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Gahr Støre besøkte i 2009 den russiske byen Nikel.

I går kommenterte utenriksminister Jonas Gahr Støre rapporten da han snakket på Kirkeneskonferansen.

– Det er helt uakseptabelt med de utslippene. Spørsmålene er hvordan man kan komme i inngrep med beslutningene på russisk side, slik at det skjer noe, sier utenriksministeren.

Han mener at Norge kan forsøke å påvirke, men at det til slutt er russerne selv som må gjøre noe.

– Nå må vi forsøke å skyve på det vi kan i de kanalene vi kan. Og så kan vi være tydelige på å protestere på det, men det er faktisk ikke her i Norge det bestemmes – det er på russisk side, sier Gahr Støre.

Går ut over troverdigheten

Nikel

Hauge mener norske myndigheter kunne brukt andre argumenter og andre midler.

– Jeg synes det er et stort hinder for å få en troverdig miljøpolitikk også på andre områder. Det er vanskelig for Norge å få støtte i samarbeid med petroleumsressurser, når vi ser at russiske myndigheter ikke tar på alvor eller regulerer denne type industri, sier Bellona-lederen.