Hopp til innhold

«Kanonkuler» med styrtregn i nord

Det kommende døgnet er det ventet svært mye regn i Troms, deler av Vest-Finnmark og på Finnmarksvidda.

Tian J. Hasselberg måtte vasse for å komme seg rundt på campingplassen i Piteå i Sverige.

Tian J. Hasselberg måtte vasse for å komme seg rundt på campingplassen i Piteå i Sverige.

Foto: Per Kristian Johansen Hasselberg

Nedbøren kommer som følge av et lavtrykk som kommer inn fra øst.

På ferie i Piteå i Sverige har Per Kristian Johansen Hasselberg og familien fått smake på det som møter Troms og Finnmark.

Det regnet litt duskregn til å begynne med, men så kom det nærmest kanonkuler med styrtregn på campingvogna vår. Vannmåleren fløt bort, men jeg vil anslå 5–6 millimeter nedbør i timen.

Ifølge Johansen Hasselberg, som til vanlig bor i Kikenes, regnet det i halvannen til to timer i tillegg til at det tordnet.

– Det dundret heftig. Det varte opptil et minutt det ene hammerslaget til Tor med hammeren, sier han.

Per Kristian Johansen Hasselbergs campingvogn på ferie i Pitea, Sverige.

Per Kristian Johansen Hasselbergs campingvogn fikk oppleve store mengder nedbør på ferie i Piteå i Sverige.

Foto: Per Kristian Johansen Hasselberg

Kan være lurt å gjøre tiltak

Meteorologisk institutt har gått ut med oransje farevarsel om svært mye regn i deler av Troms og Finnmark.

Vakthavende meteorolog, Ingvild Villa, forteller at de forventer rundt 40–60 millimeter nedbør for Troms og deler Vest-Finnmark.

I tillegg har Meteorologisk institutt ute et varsel for mye lyn for deler av Vest-Finnmark og Finnmarksvidda.

Utover natten går det over til frontnedbør. Summen av dette for Finnmarksvidda og deler av Vest-Finnmark er store mengder nedbør over en tolv-timers periode, sier hun.

Den vakthavende meteorologen sier folk bør følge med veimeldingen og varsom.no, og at det kan være lurt å gjøre noen tiltak før nedbøren kommer.

Om man har en kjeller som ligger litt dårlig til, så kan det være lurt å gjøre noen tiltak, sier hun.

Oransje farevarsel for nedbør i Troms og Finnmark.

Fra i kveld og frem til fredag formiddag ventes svært mye regn, lokalt 30–60 millimeter på 12 timer.

Foto: Meteorologisk institutt / YR.no

Ber folk være årvåkne

Samtidig har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) satt et gult varsel på flom- og jordskredfare i deler av Troms og Finnmark.

Felthydrolog i NVE, Siri Ane Hestad, sier den store mengden nedbør gir en økt sannsynlighet for utglidninger og skred.

Jord- og flomskredfaren er en konsekvens av kombinasjonen mellom vannmetning i grunnen og ventet nedbør, sier hun.

Hestad forteller at utsatte veistrekninger kan bli stengt og ber folk være årvåkne.

Det er alltid en god idé å holde stikkrenner og kummer åpne. Vannveier skal være fri for kvist og løse masser slik at vannet får flyte godt og komme unna så en ikke bygger opp vanntrykk, sier hun.

Siri Ane Hestad, felthydrolog i Norges vassdrags- og energidirektorat.

Hestad sier denne værsituasjonen er normal i landet sett under ett, men at det særlig i Finnmark ikke er vanlig med så intenst regn.

Foto: NVE