Hopp til innhold

Kritisk til nye E6-tunneler – frykter Norge fortsatt deles i to om vinteren

Milliardprosjektet for å få tunnel på den viktigste fjellovergangen i nord har startet. Men et nytt snøskred bekymrer ordførerne. Nå ber de samferdselsministeren ta grep.

Opprydding etter skredet som gikk over E6 Kvænangsfjellet torsdag.

Opprydding av raset som gikk på E6 over Kvænangsfjellet torsdag.

Foto: Bjørn Leinan

På torsdag gikk enda et snøskred på E6 over Kvænangsfjellet, som førte til at Norge nok en gang var delt i to. Tidligere denne uken var veien stengt i flere dager på grunn av uvær og stor skredfare.

Der snøskredet gikk, er det ikke planer om å bygge tunnel. Den blir dermed ikke sikra for et nytt potensielt snøskred, mener ordførerne i Nordreisa og Kvænangen kommune.

Nå har de bedt departementet om et møte med samferdselsministeren.

– Jeg forventer man snarest mulig setter foten i bakken og sørger for at dette prosjektet kommer på en kurs som gjør at man får en bedre veiløsning, sier ordfører i Kvænangen kommune, Eirik Losnegaard Mevik.

– Og det må skje veldig kjapt, understreker ordføreren.

De håper nå at ministeren, i dialog med Nye Veier, gjør en ny vurdering på utbyggingen av tunnel. Selv om kommunene allerede har vedtatt planene de bygger etter.

I 2017 kunngjorde Solberg-regjeringen at det skulle bygges tunnel på det skredutsatte Kvænangsfjellet på E6.

Først fikk Statens vegvesen tildelt prosjektet, men i 2019 fikk Nye Veier tildelt prosjektet.

Slik var Statens vegvesen sitt forslag, med tre tunneler.
Dette er slik Nye Veier sine bygningsplaner er, med to tunneler.
En av de planlagte tunnelene til Statens vegvesen er altså tatt vekk. Og de to resterende er til sammen 400 meter kortere - ifølge plantegningene.

Spare penger

– Vi har ikke fagkompetanse og eksperter på dette området, det er det Nye Veier som har. Og de har sagt at dette skulle være godt nok, men det viser seg nå at antageligvis ikke er godt nok, sier Mevik.

– Vi har samarbeida godt med Nye Veier gjennom hele prosjektet. De er flinke folk, men det er bestillinga fra departementet som er for svak.

Ordfører i Kvænangen, Eirik Losnegaard Mevik.

Ordfører i Kvænangen kommune, Eirik Losnegaard Mevik.

Foto: Nina Flage Nilsen/NRK

Han mener prosjektet handler for mye om å spare penger og for lite om å sikre veien for de veifarende.

– Vi forventer at samferdselsministeren ser utfordringen og bruker sin makt og sine virkemidler til å sørge for at prosjektet får en bedre kurs enn det det har nå, sier Mevik.

NRK har prøvd å ta kontakt med samferdselsdepartementet, men har foreløpig ikke fått svar.

– Viktig for hele landet

– Når man først lager en tunnel, er det viktig at man lager den lang nok. Hvis ikke kommer man i en situasjon hvor veien likevel må stenges, fordi akkurat tunnelåpningen er rasfarlig, sier ordfører i Nordreisa kommune, Hilde Nyvoll.

Og det mener ordføreren er tilfellet nå. Hun sier prosjektet er blitt minimalisert så mye som mulig.

Hilde Nyvoll, ordfører i Nordreisa kommune.
Foto: Nordreisa kommune

– De skulle kun løse problemet; det var rasfarlig og dårlig sikt over Kvænangsfjellet. Men de kan jo spørre seg, har de løst problemet hvis tunnelåpningen likevel er rasfarlig?

Når veien er stengt, deles Norge i to. Det går ut over liv og helse, i tillegg til næringsliv sier hun.

– Det er kjempeviktig for innbyggerne i Nordreisa og Kvænangen, men det er også viktig for hele landet. Vi deler landet i to i det man setter ned bommen på Kvænangsfjellet.

Kvænangsfjellet er den viktigste fjellovergangen i nord.
Men fjellet blir ofte stengt på grunn av skred og skredfare.
Da blir den 381 kilometer lange turen fra Tromsø til Alta til en 545 kilometer lang tur via Finland.

Venter på rapport

– Vi mener vi løser ganske mye av problemet. Vi bygger tunnel der hvor det relativt ofte har gått skred, så de hyppigste skredene sikrer vi oss mot.

Det sier Christian Altmann, kommunikasjonsdirektør i Nye Veier. Han forteller at de venter på en skredrapport etter det siste skredet som gikk på torsdag – hvor det for øyeblikket ikke er planlagt tunnel.

Christian Altmann, kommunikasjonsdirektør i Nye Veier AS

Christian Altmann, kommunikasjonsdirektør i Nye Veier, mener de løser ganske mye av problemene knytt til snøskred på E6 Kvænangsfjellet.

Foto: Nye Veier

– Vi har hatt geologer i arbeid siden skredet gikk og venter en slags rapport, sannsynligvis i neste uke. Da vil vi vurdere hvilke tiltak vi kan gjøre i den såkalte Mettevolliatunnelen, altså i området hvor det siste skredet gikk, sier Altmann.

Viser det seg at dette er et hundreårsskred, et skred som går svært sjeldent, kan det fremdeles hende de gjør tiltak – men i utgangspunktet ikke.

– Hvis vi får vite at her vil det gå skred relativt ofte, er det klart at vi må gjøre tiltak. Så får vi se hvilke tiltak det blir.

– Vi skal gjøre prosjektene så gode og samfunnsøkonomiske som mulig, sier Altmann.

Ett av skredene gikk over E6 ved Oksfjordvannet. Bildet er tatt etter veibanen var ferdig ryddet.

Ett av skredene gikk over E6 ved Oksfjordvannet. Bildet er tatt etter veibanen var ferdig ryddet.

Foto: Statens vegvesen

– Økt hyppighet av snøskred

Knut Ivar Aune Hoseth, regionsjef i Norges vassdrags- og energidirektoratet, sier de ikke har hatt noen innvendelser til de sikkerhetsmessige vurderingene som er gjort i prosjektet.

– Prosjektet skal gjennomføres i et område hvor det har vært skred og er skredfare. Vi har ikke kjennskap til om skredet som nylig har gått er i en annen karakter eller om de bør revurdere.

– Ved kjent skredfare ved prosjektering av anlegget, har vi vurdert at skredfaren er godt ivaretatt.

Det har vært mye ustabilt vær i store deler av landet. I nord har det ført til stor snøskredfare.

Hoseth sier situasjonen over nyttår har vært spesiell ved at det har vært så stor skredfare over et stort område.

– Klimaendringene tilsier jo at man vil kunne få flere ustabile forhold, også da på vinterstid. Så økt hyppighet av snøskred, det er noe man kan forvente.

Regionsjefen sier det er foretatt vurderinger i alle fylker på hva klimaendringene kan føre til, og at det gjøres vurderinger hele tiden.

Kvænangsfjellet får økt bemanning