Mandag starter Nord-Norges største narkotikasak noensinne

Åtte personer med tilknytning til motorsykkelklubben Hells Angels står mandag tiltalt i Nord-Troms tingrett for grove narkotikaforbrytelser og for organisert kriminalitet.

Hells Angels

Politiet vil foreløpig ikke forby tilhørere å opptre i rettssalen iført klubbvester fra Hells Angels, når Nord-Norges største narkotikasak starter i retten mandag.

Foto: Russel A. Daniels / Scanpix

Politiet vil foreløpig ikke forby tilhørere å opptre i rettssalen iført klubbvester fra Hells Angels.

Det sier rettens administrator, tingrettsdommer Unni Sandbukt.

– Jeg har i utgangspunktet ikke tenkt å gjøre det av eget tiltak. Det er som regel retten som tar stilling til slike ting hvis vi får en begjæring om det fra påtalemyndigheten. Og hvis vi skal gjøre det av eget tiltak, må vi ha en spesiell foranledning til det, sier Sandbukt.

Det er statsadvokat Hugo Henstein som fører aktoratet mot de åtte tiltalte i saka. Henstein sier at han i allefall ikke foreløpig vil be retten om et forbud mot Hells Angels-vester i rettssalen.

Fikk ikke bære vester

I en sak mot lederen for Hells Angels Norge for ett år siden, bestemte Frostating lagmannsrett at tilhørerne måtte ha nøytral påkledning.

Det vil blant annet si at MC-vester ikke ble tillatt. Årsaken var at vitner i saka mot Hells Angels-lederen sa at de følte seg truet av Hells Angels.

Hvis noe lignende skulle skje når saken starter mandag i Nord-Troms tingrett, kan et slikt forbud også innføres denne gang, ifølge Sandbukt:

– Da må det være slik at det kommer personer inn rettssalen som enten forstyrrer forhandlingene, eller opptrer på en måte som gjør at saken ikke blir godt nok opplyst, for eksempel at vitner ikke ønsker å forklare seg, sier tingrettsdommeren.