Spiondømt nordmann ble vervet av Ap-politiker

Mannen som rekrutterte og ga oppdrag til spiondømte Frode Berg, har vært en sentral politiker i Finnmark, bekrefter en rekke kilder med kjennskap til saken. – En tragedie, sier offiser Ola Kaldager.

Frode Berg

Føringsoffiseren for Frode Berg har hatt en rekke politiske og samfunnsmessige sentrale roller i Finnmark.

Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Finnmarkingen, som har vært såkalt føringsoffiser for Frode Berg, har hatt en rekke tillitsverv ved siden av å være ansatt i Etterretningstjenesten. En føringsoffiser lærer opp og holder kontakt med sin agent.

Mannen bor ikke lenger i Finnmark, men var blant annet styreleder for en institusjon som samarbeider tett med Russland.

Trine Hamran er nær venn av den spiondømte nordmannen. Hun kom nylig med boka «En god nordmann – fortellingen om Frode Berg». Hamran er svært kritisk til mannens ulike roller, som at en betrodd folkevalgt også rekrutterer folk til E-tjenesten.

– Særlig når oppdraget innebærer lovbrudd i et annet land. Det er en sammenblanding av roller og misbruk av tillit som strider mot integriteten til en folkevalgt, sier Trine Hamran.

Hun mener rollen som politiker gjorde det ekstra vanskelig for Frode Berg å si nei.

– Dette må ha gjort at Frode hadde stor tillit til ham, og bidratt til at Frode opplevde et stort press da han ble bedt om å gjøre flere tjenester for E-tjenesten, som en god nordmann, sier Hamran.

Trine Hamran og Frode Berg

Forfatter, journalist og venn av Frode Berg, Trine Hamran, er svært kritisk til at føringsoffiser var sentral politiker.

Foto: Gyldendal

Tett kontakt

I Finnmark har det over mange år vært nær kontakt mellom E-tjenesten og det politiske liv.

De tidligere ordførerne Lasse Haugom (Frp) og Hermod Larsen (H) i Vardø, og Roger Jenssen (Ap), Hauk Johnsen (Ap) og Aage Noren (Ap) i Vadsø, hadde alle bakgrunn fra E-tjenesten.

Roger Jenssen hadde til sammen 24 år i lokalpolitikken i Øst-Finnmark, samtidig som han var ansatt i tjenesten. Det går det fram av jubileumsboka for Forsvarets forsøksstasjon i Vadsø.

Frode Berg har oppgitt via sin advokat Ilja Novikov og direkte til NRK navnet på sin norske oppdragsgiver. Også andre kilder i og utenfor tjenesten i Finnmark, Oslo og Moskva bekrefter navnet.

John Erik Pedersen

Tidligere fylkessekretær i Finnmark Arbeiderparti, John Erik Pedersen, bekrefter at etterretningsmannen har sittet i styret for Finnmark arbeiderparti.

Foto: Finnmarken

– Jeg vet at han både lokalt og i fylkespartiet hadde tillitsverv, sier tidligere fylkessekretær i Finnmark Ap, John Erik Pedersen.

Dobbeltrollen som politiker og ansatt i etterretningen, har Pedersen kjent til.

– Som medlem av en nominasjonskomite har han vært med på å peke ut en sittende ordfører i Finnmark. Hva tenker du om det?

– Ja, jeg ser den, sier Pedersen, uten å utdype.

John Erik Pedersen er i dag organisasjonssjef i Arbeiderpartiet sentralt.

– Tragedie

Ola Kaldager er en norsk offiser og tidligere leder for etterretningsgruppen E 14. Han er kritisk til det han mener er sammenblanding av roller.

– Personlig finner jeg det problematisk i det hele tatt å være i Etterretningstjenesten og være politisk aktiv i små lokalmiljø. Jeg har en følelse av at her innhentes Arbeiderparti-folk av sin fortid, som ikke akkurat er grei i forhold til sånne ting.

Han er enig med Trine Hamran, som mener at E-tjenestens bruk av en politisk aktiv person la et ekstra press på Frode Berg.

Kaldager mener føringsoffiserens ulike roller er etterretningsmessig uheldig.

– I alle slike små samfunn vil alle vite hvem som er i Etterretningstjenesten. Da blir det sammenblanding som ikke er helt god. Man skal helst være helt nøytral når man er i en sånn tjeneste, og se ting mest mulig objektivt.

– Med de nye opplysningene, fyller det ut en historie om en feilslått etterretningsoperasjon?

– Ja. Om det ikke var en tragedie før, så har det i alle fall blitt det nå, sier Ola Kaldager.

Ola Kaldager

Tidligere leder for etterretningsgruppen E 14, Ola Kaldager, mener det har vært en uheldig sammenblanding av politikk og etterretning.

Foto: NRK

Føringsoffiseren for Frode Berg blir av flere karakterisert å være viljesterk med store overtalelsesevner.

Han reiste gjerne til Russland både som lokalpolitiker og som ansatt i E-tjensten, men skal også i minst ett tilfelle ha blitt stanset av sin arbeidsgiver.

Finnmarkingen har en lang karriere bak seg i Forsvaret. Etterretningsmannen har i dag gått ut av alle verv i Arbeiderpartiet i Finnmark.

– Ikke et partianliggende

Nestleder i Finnmark Arbeiderparti, Ståle A. Olsen, mener det ikke er grunnlag for å kritisere partiet.

– Dette er ikke et partianliggende. Men personlig har jeg forståelse for at alle våre folkevalgte er flerdimensjonale mennesker, sier nestlederen i Finnmark Arbeiderparti.

De tidligere ordførerne i Vardø, Hermod Larsen og Lasse Haugom, sier begge at de ikke hadde noen bånd til Forsvaret som ordførere, og at de ikke opplevde noen lojalitetskonflikt mellom tidligere tilknytning til E-tjenesten og å være politiker.

Heller ikke tidligere ordfører i Vadsø, Hauk Johnsen, sier at han opplevde noen lojalitetsproblem på grunn av sin bakgrunn fra Etterretningen.

Vil ikke kommentere

NRK har i flere dager prøvd å få kontakt med mannen som vervet og ga oppdrag til Frode Berg uten å lykkes.

Etterretningstjenesten er blitt gjort kjent med hovedinnholdet i denne saken, men har henvist til Forsvarsdepartementet for kommentarer.

Pressevakt i Forsvarsdepartementet, Lars Gjemble, skriver i en e-post at departementet «har ingen kommentarer».