Sparkede spanjoler saksøkte og tapte

Det spanske entreprenørselskapet OSSA tapte saka mot Statens vegvesen i striden om tunnelen på E6 i Nordreisa.

Statens veivsen

De spanske entreprenørene tapte saken mot Statens veivesen

Foto: Statens veivesen

OSSA ble fratatt arbeidet blant annet fordi framdriften var for dårlig.

Selskapet krevde 390 millioner kroner i erstatning. Staten mente imidlertid at de var i sin fulle rett til å kaste entreprenøren ut av prosjektet. De krevde over 88 millioner kroner i erstatning og tilbakebetaling av forskudd.

Nå er OSSA dømt til å betale tilbake 78 millioner kroner til Statens vegvesen. Det dreier seg om 37,4 millioner som de hadde fått utbetalt som forskudd for jobben og 41,4 millioner som Statens vegvesen fikk i meromkostninger fordi de måtte skaffe ny entreprenør. OSSA ble også dømt til å betale Statens saksomkostninger på 8,5 millioner kroner.

Esther Lindalen Rohde Garder

Esther Lindalen Garder er skuffet over dommen og sier det er sannsynlig at den vil bli anket.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

Skuffet

Advokat Esther Lindalen Garder, som var prosessfullmektig for OSSA, sier selskapet er skuffet over dommen i Nord-Troms tingrett.

– Vi hadde forventet et annet resultat basert på de bevis som ble ført for tingretten, sier hun i en foreløpig kommentar.

Hun sier de vil gå grundig gjennom dommen når den er oversatt spansk.

– Vil den bli anket?

– Det sier seg selv at det alltid er aktuelt å anke en dom når man mener resultatet er galt.

Regiondirektør i Statens vegvesen, Torbjørn Naimak, sier de er veldig fornøyd med å ha vunnet saken.

Torbjørn Naimak, regionvegsjef i Statens vegvesen

Regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen sier de oppfatter dommen som en full seier.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

– Dommen er som forventet, vi mente vi var i vår fulle rett da vi hevet kontrakten fordi vi hadde hatt en omfattende prosess hvor vi hadde forsøkt å komme på rett spor uten å lykkes.

Han sier de til slutt ikke så noen annen utvei enn å si opp avtalen.

– Vi har fått rettens medhold i at vi har handlet rett, og vi oppfatter dette til å være en veldig klar seier, sier Naimak.

Var billigst

Det spanske selskapet fikk anbudet på veiprosjektet i Nordreisa i Nord-Troms etter at det var lyst ut i Europa. OSSA var absolutt billigst.

Men det oppsto raskt problemer. OSSA hadde med for dårlig utstyr og framdriften var for dårlig. Det oppsto også språkproblemer. Det ble også avdekket brudd på sikkerhetsbestemmelsene, blant annet kom Vegvesenet over en dieselvarmer med åpen flamme i et av lagrene for sprengstoff. Like ved varmekanonen sto to store bøtter med flytende sprengstoff.

Saken gikk for tingretten i seks uker sist høst. OSSAs advokater hevdet at det ikke var grunnlag for å heve kontrakten, de mente de hadde forårsaket alvorlige økonomiske tap og svekket selskapets omdømme.

Det var entreprenøren Skanska som fikk kontrakten med å overta arbeidet med E6-tunnelen. Selve prosjektet er ett år forsinket på grunn av skiftet av entreprenør.

I tillegg har rettssaken i seg selv ført til et betydelig merarbeid for vegvesenet, sier Naimak.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein