Sommar i arkivet: Finnmark fylke

Sjå presentasjonen av Finnmark - anno 1989!

Vi fortsetter serien om våre fylker, denne gang Finnmark.

  • Sjå video øvst i saka!

På slutten av 80-talet og starten av 90-talet laga NRK ein programserie om alle landets fylker. Her blei alle fylka presentert med historie, kultur og anekdoter. I 1989 vart programmet om Finnmark laga.

Sjølv om mykje har endra seg sidan den gong, er kanskje mykje likt som det var for 26 år sidan? Avgjer sjølv!