Søker refusjon etter minnemarkering

Støttegruppa for 22. juli i Troms søker nå penger for å dekke deler av utgiftene som berørte personer betalte av egen lomme for å delta på minnemarkeringen i Oslo og på Utøya. Tilsammen var det 19 fra Troms som reiste. Støttegruppa søker nå først kommuner om å betale 2500 kroner for hver deltaker. Dersom kommunene svarer nei, sendes søknaden til staten.