Søker om ny bussrute

Selskapet Bussring i Nordreisa har søkt om å få opprette en ekspressbussrute på strekninga Tromsø til Rovaniemi i Nord-Finland, og Tromsø – Kilpisjarvi – Alta. Bakgrunnen for søknaden er den store økningen av turister i dette området. Ruta vil markedsføres som The Arctic Route, med planlagt start fra 1. desember og til utgangen av mars neste år.