Hopp til innhold

Slår ring rundt statlige arbeidsplass

Sør-Varanger-ordfører Cecilie Hansen er i harnisk etter at Svahovd er blitt foreslått nedlagt.

Cecilie Hansen

Ordfører i Sør-Varanger, Cecilie Hansen, reagerer kraftig på at flere statlige arbeidsplasser kan forsvinne ut av Finnmark.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Frarøvingen av kompetansearbeidsplasser i Finnmark er dramatisk, sier Hansen.

Bakgrunnen er at Bioforsk på Svanhovd er blitt foreslått nedlagt og et tjuetalls arbeidsplasser kan forsvinne. I tillegg kan Fiskeridirektoratet og Innovasjon Norge bli omorganisert, noe som kan sende arbeidsplassene ut av fylket.

– Selv de store stedene i Finnmark gjøres små når vi mister kompetansearbeidsplasser, mener Hansen.

Kan skape konflikter

Leder av Øst-Finnmark regionråd, Frank Martin Ingilæ, tror det vil oppstå problemer når fylkes skal styres utenfra.

– Det blir mer konflikter av sånt. Kanskje får man ikke utnyttet ressursene ordentlig om lokal infrastruktur og kompetanse forsvinner, mener han.

Stortingsrepresentant for Høyre, Frank Bakke Jensen, mener det er snakk om å bruke mindre penger på administrasjon – ikke sentralisering.

Likevel har han vanskelig for å godta flytting av arbeidsplasser fra Fiskeridirektoratet ut av fylket.

– Det vil jeg gå imot. Det er mange steder i Finnmark som handler mer om fisk enn for eksempel Tromsø, framhever han.