Skytterkrigen fortsetter: – Vi har vårt på det tørre

Tromsø Jeger og fiskeforening avviser at de har tatt seg til rette i Tromsdalen da de satte opp bommer på turstien. – Vi har fått tillatelse fra kommunen, sier Kurt Kaspersen i foreningen.

Kurt Kaspersen ved bommen i Tromsdalen

Kurt Kaspersen i Tromsø jeger og fiskeforening sier de har fått tillatelse fra Tromsø kommune å sette opp bom på turstien ved skytebanen i Tromsdalen.

Foto: Laila Lanes / NRK

Kaspersen henviser til en e-post fra konstituert eiendomssjef i Tromsø kommune, Tove Nygård, der det går fram at det ikke er nødvendig med en ny søknad. I e-posten, som NRK har fått tilgang til, står det:

«Bommene er nå oppsporet og det er bestilt transport av de to bommene til parkeringsplassen ved kirkegården i Tromsdalen i morgen, den 01.juli. Monteringen må Jeger og Fiskerforeningen ta ansvar for. Da bommene har vært montert opp tidligere er det ikke nødvendig med ny søknad før oppsett.»

Dermed tar han det med ro med hensyn til anmeldelsen som er kommet mot de tre skytterlagene som bruker skytebanen i Tromsdalen.

De to som har anmeldt de tre foreningene, Glimt skytterlag, Tromsø Jeger og fiskeforening og Tromsø Pistolklubb, er Ole Vegar Andreassen og Wilfred Karlsen.

De henviser til Friluftslovens bestemmelser som skal sikre allmennheten fri ferdsel i det regulerte friluftsområdet i Tromsdalen.

– Det er en for stor inngripen i friluftslivet, det stenger fullstendig for solsiden i Tromsdalen og det syns vi er for galt, sier Ole Vegar Andreassen.

– Vi henviser til §16 i friluftsloven som sier at det bare er kommunen som har lov til å stenge en vei, sier Andreassen til NRK.

Wilfred Karlsen og Ole Andreassen

I dag leverte Wilfred Karlsen og Ole Vegar Andreassen anmeldelse og de ber om at sperringene av veien i Tromsdalen blir fjernet.

Foto: Laila Lanes / NRK

Komplisert jus

Det er en komplisert juridisk sak både politi og politikere nå har å forholde seg til, inntil det egentlig problemet er løst: Hvor skal den nye skytebanen i Tromsø ligge?

Politimester Ole B. Sæverud sier de ikke får sett på saken før i neste uke. Men han innrømmer at de må sette seg inn i en del juridiske spørsmål før de kan ta avgjørelse om hva de gjør med den.

Langvarig strid

Striden rundt skytebanen i Tromsdalen har eksistert siden 1980-tallet, da kommunen for første gang vedtok å flytte banen fra dagens lokasjon i Tromsdalen.

I fjor bestemte kommune seg for at valget sto mellom tre alternativer: Kattfjordeidet, Krabbåsen på Kvaløya og Simavika på Ringvassøy.

Til slutt endte byrådet med at de ønsket å legge skytebanen til Simavik. Men her viste det seg at det kunne bli en trussel for drikkevannskilden for Tromsø befolkning og dermed snudde kommunestyre i august i fjor.

Det førte til et økt press fra befolkningen i Tromsdalen som vil ha skytebanen bort.

Da saken var oppe til ny behandling 16. mai i år, ble det vedtatt, mot byrådets innstilling, at skytingen på banen i Tromsdalen skulle opphøre, inntil en ny skytebane er på plass.

Det er Glimt skytterlag som er festeinnehaver av området for skytebanen i Tromsdalen, og Tromsø pistolklubb og Tromsø jeger og fisk har avtale om å bruke banen. Skytterlagene nektet å føye seg etter kommunens vedtak, noe som førte til at kommunen sendte en begjæring om midlertidig forføyning til Nord-Troms tingrett, for å få hjelp til å stoppe skytingen under henvisning til Folkehelseloven.

Den ble imidlertid avvist av retten som ikke kunne se at det «er en overhengende risiko for å bli truffet av skudd eller rikosjetter fra skytebanen. Retten må derfor forholde seg til opplysningen fra saksøkte om at det har foregått skyteaktivitet på banen i mer enn 40 år, og med mer omfattende skyting enn i dag, uten av det har vært påvist fysisk skade eller overhengende fare for slikt skade».

Andreassen mener dette ikke kan tolkes som at tingretten har gitt skytterne rett til å fortsette å skyte i Tromsdalen.

Samtidig ble en lovlighetsklage på vedtaket den 16. mai ble avvist.

– Vi har full forståelse for at skytterne er fortvilt for at de står uten skytebane, men på et eller annet tidspunkt må vi sette foten ned. Det foreligger et vedtak i kommunestyret om at banen skal legges ned i år, og det er det vi følger opp, sier Andreassen.

Sikringsarbeid er gjort ferdig

– Det er ingen andre som vil mer ut av dalen enn det vi vil, sier Kaspersen.

Kurt Kaspersen på lerduebanen

Skytebanen i Tromsdalen bærer preg av forfall fordi skytterlagene som bruker den venter på en avgjørelse om flytting av banen.

Foto: Laila Lanes / NRK

De venter bare på at kommunen skal finne et alternativ. Han mener de har gjort mye for å vise samarbeidsvilje, men syns "motparten" legger kjepper i hjulene hele tiden.

Han viser til at det er 7 500 registrerte jegere i Tromsø som bruker skytebanen. Om den ikke kan brukes, får det store konsekvenser for dem.

I juni var politiet på befaring på skytebanen for å se på sikkerheten. De kom da med pålegg til skytterne om å sikre område, det innebar blant annet at turveien skulle være stengt i perioder, det skulle settes opp bommer og skilt som advarer folk om at de beveger seg på egen risiko.

Denne jobben er nå gjort på dugnad, og Kurt Kaspersen i Tromsø jeger og fisk.

Torsdag avventet de med å stenge veien for at Eldrefestivalen som skulle arrangeres inne i dalen skulle få gå av stabelen.

– Men i kveld klokken seks stenges bommene, sier Kaspersen.