Skryter av fellesnemnda

– Politikerne i Tjeldsund og Skånland er i godt driv for å slå sammen kommunene til Tjeldsund kommune om trekvart år, sier assisterende justis- og kommunaldirektør hos fylkesmannen for Troms og Finnmark, Per Elvestad. Etter et møte med lokalpolitikerne har han inntrykk av at det meste er gjort rett for å få til en vellykket sammenslåing fra 1. januar 2020.Den nye kommunen får tilsammen i underkant av 4 500 innbyggere.