Hopp til innhold

Sjømatbedrifter ønsker ekstra kvoter til trålere

Sjømatbedriftene mener ferskfiskordningen bør endres for å få bedre tilgang på råstoff for industrien.

Ferskfiskordningen har som mål å holde aktiviteten i gang i fiskerinæringen utenom hovedsesongen for torskefisket.

I dag er blant annet de mindre kystfiskefartøyene med i ordningen, noe som gjør at de får tildelt ekstra kvoter.

Ifølge administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Holmøy Eriksson, bør trålere og konvensjonelle havfiskefartøy inkluderes i ordningen.