Senterpartiet betaler tilbake pengestøtte

Sier pengestøtten de fikk fra kraftselskaper var i strid med regelverket.

Enoksen, Haga, Riis-Johansen

Sp betaler tilbake pengestøtten de fikk fra kraftselskaper.

På et hastig innkalt landsstyremøte på telefon torsdag kveld, vedtok ledelsen i Senterpartiet at man skal betale tilbake pengene partiet har fått i støtte fra to kraftselskaper.

– I strid med reglene

Partiet fikk 200.000 kroner fra Troms Kraft, og 500.000 fra Eidsiva Energi.

– Vi er nå blitt klar over at pengestøtten er i strid med innskjerpingen av partistøtteregelverket i 2005 om at offentlig eide selskaper ikke kan gi slik støtte. Bare private kan gjøre det, sier fylkesleder i Troms Senterparti, Ivar B. Prestbakmo til NRK. Han var med på møtet.

– Hvor skadelig er denne saken for partiet?

– Den skader partiet i den forstand at det ikke er slike saker vi skal bruke tiden vår på. Men vi innrømmer å ha gjort feil og tar nå tak i det. Akkurat nå er det en slitasje på partiet. Det er det ingen tvil om, sier Prestbakmo til NRK.

Kraftig kritikk

Troms Kraft og Eidsiva Energi har flere store konsesjonssøknader
inne hos Olje- og energidepartementet (OED) og Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE). OED ledes som kjent av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen fra Senterpartiet. Før ham var det partifellene Åslaug Haga og Odd Roger Enoksen (nåværende styreleder i Troms Kraft).

Partiet Høyre har vært blant de som torsdag har kritisert kraftselskapenes pengestøtte til Senterpartiet.

– Riis-Johansen uvitende

Saken er ekstra problematisk fordi Senterpartiet sitter med olje- og energiministeren, som har flere store konsesjonssøknader fra de to kraftselskapene på sitt bord.

Generalsekretær Knut M. Olsen avviser overfor NTB at Terje Riis-Johansen i det hele tatt kjente til pengegavene.

– Han hadde ingen kjennskap til dette. Støtten ble behandlet på administrativt nivå i partiet, sier han.

Pengene ble betalt inn i mai 2009, først snaut halvannet år senere tar partiet grep. Men Olsen benekter at det var det sterke offentlige søkelyset på gavene til partileder Liv Signe Navarsete og Magnhild Meltveit Kleppa som resulterte i vedtaket om å betale tilbake pengene.

NRK og Dagens Næringsliv skrev om partistøttesaken torsdag, men ifølge Olsen oppdaget han selv feilen fordi han tok en grundig gjennomgang av alle økonomiske bidrag til partiet.

– Tilfeldig sammenfall

– Det er helt tilfeldig at denne saken faller inn i samme tidsperiode som gavesaken hvor statsrådene er involvert. Dette oppdaget vi for to dager siden i forbindelse med offentliggjøringen av støtten de politiske partiene fikk i 2009. Men på bakgrunn av sakene vi har hatt, kommer jeg til å be partiets lovutvalg gå igjennom alle retningslinjer knyttet til gaver og bidrag. Målet er å få vedtatt et grundig etisk regelverk på landsmøtet neste år, sier Olsen.

Han vil ikke utelukke at det kan dukke opp andre kritikkverdige saker, men sier han ikke har noen grunn til å tro det.

– Det viktigste er at vi går igjennom hvordan vi håndterer slike saker og får på plass et etisk regelverk, sier han.