Hopp til innhold

Russland stanser import av norske produkter

Russlands importforbud vil gjelde frukt, grønnsaker, kjøtt, fisk og melkeprodukter fra Norge, USA, EU, Australia og Canada.

Lakseoppdrett

Norsk laks blir rammet av importforbudet til Russland

Foto: Henning Bagger / NRK

Det opplyser Russlands statsminister Dmitrij Medvedev. Importforbudet trer i kraft umiddelbart og skal vare i ett år.

Russland er det største og viktigste eksportmarkedet for norsk sjømat. Det er i hovedsak sild og makrell, men også laks og torsk, som eksporteres fra Norge til Russland, ifølge Nærings- og fiskeridepartementet.

I fjor eksporterte Norge laks verdt 4,2 milliarder kroner til Russland. Eksporten av norsk laks til Russland økte med 19 prosent i juli sammenlignet med samme måned i fjor.

Svar på sanksjoner

Odd Strøm

– Russland stort sett er selvforsynt med landbruksprodukter, men har underdekning på sjømatsiden. Det betyr at den russiske forbruker også vil merke importstoppen, sier direktør Odd Lorentz Strøm i oppdrettsselskapet Nova Sea.

Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

Forbudet kommer som svar på landenes sanksjoner mot Russland på grunn av situasjonen i Ukraina. Forrige uke trappet EU opp sine sanksjoner.

Blant annet stanset EU eksport av rør og utstyr til russiske oljeselskaper og all eksport av våpen på unionens våpenliste.

Fram til denne siste sanksjonsrunden, har EUs sanksjoner mot Russland kun rettet seg mot selskaper og enkeltpersoner som har vært involvert i Ukraina-konflikten.

– Russland stort sett er selvforsynt med landbruksprodukter, men har underdekning på sjømatsiden. Det betyr at den russiske forbruker også vil merke importstoppen dersom sjømatprodusentene ikke greier å skaffe nok sjømat fra andre markeder, sier direktør Odd Lorentz Strøm i oppdrettsselskapet Nova Sea på Lovund i Nordland.

Professor: – Kan ikke forby varer

Peter Ørebech

Professor i jus, Peter Ørebech ved Norges fiskerihøgskole ved UIT.

Professor i jus ved Norges fiskerihøgskole ved Universitet i Tromsø, Peter Ørebech, mener Russland ikke har anledning til et generelt importforbud.

– Dette er en sak som kan høre til under Verdens handelsorganisasjon. Russland er blitt medlem og Norge har vært det lenge. Grunnvilkårene for handel mellom land er at alle skal behandles likt. I tillegg er det regler om forbud mot etablering av importforbud. Man kan tollregulere importen, men ikke forby noen varer. Noen unntak finnes det, som for eksempel med betalingsproblemer og hvis matvaren er farlig for menneskers liv og helse, sier Ørebech.

Kan protestere

Ifølge Ørebech har Norge anledning til å protestere på importforbudet.

– Hvis Russland nekter å forholde seg til en protest fra Norge, så vil Norge ha mulighet å bringe inn saken for et domstolsorgan i Verdens handelsorganisasjon. Der treffes det en avgjørelse om dette er lovlig eller ikke. Det avgjørende er hva som har motivert forbudet, sier Ørebech

Hvis importvedtaket er ulovlig, men Russland nekter å oppheve det, kan det bli sanksjoner.

– I verste fall kan Russland bli ekskludert fra Verdens handelsorganisasjon, sier han.

Salmar: – Ser alvorlig på situasjonen

Konsernsjef i Salmar sier at mye står på norske myndigheter nå.

– Nå har vi altså kommet på lista og så får vi se om norske myndigheter velger å følge de sanksjonene fra EU og de andre vestlige landene iverksetter. Det har vel ikke skjedd ennå, og det gjenstår å se om det skjer først.

Leif Inge Nordhammer

Konsernsjef i Salmar Leif Inge Nordhammer.

Foto: NRK

Salmar sitter på omtrent 8-9 prosent av norsk lakseeksport til Russland. Han sier at hvis det skulle komme til et importforbud i Russland, så vil Salmar se seg etter andre marked.

– Det er en utfordring for oss og norsk laksenæring å finne andre marked for den laksen som er påtenkt det russiske markedet. Men vi eksporterer til 130 land, så en må se om de kan ta laksen, sier han.

– Hvordan ser du på situasjonen som nå har oppstått?

– Det er litt alvorlig i det korte bilde for norsk oppdrettsnæring. Det har vært krevende mot Russland tidligere, men eksporten har alltid økt jevnt og trutt. Men vi tror at vi kommer til å løse denne utfordringen på sikt, hvis norske myndigheter altså velger å følge EU-sanksjonene.

– Det meldes om at selskapene faller på børsen. Hva tenker du om det?

– Det er slik aksjemarkedet er. Det går opp og ned, og er ikke noe vi tenker så mye på, sier han.

– Kan dere miste arbeidsplasser på grunn av dette?

– Jeg tror ikke vi bekymrer oss for det ennå. Laksen står i sjøen og må produseres uansett.

Ønsker mer fleksibilitet

Han ønsker nå at norske myndigheter firer på bestemmelsene som næringen er lagt under.

– Vi ønsker at de ser på dette og gir oss litt mer fleksibilitet, slik at vi slipper et stort slaktepress i deler av året. Det håper jeg inderlig de gjør, og det vil hjelpe oss i en slik situasjon, sier han.