NRK Meny
Normal

– Nervøsitet preger markedet

ÅLESUND (NRK.no): Torsdag formiddag er det usikkerheten rundt Russlands importstans som fører til størst problemer for norsk eksportindustri. Flere fiskeeksportører følger situasjonen spent.

Kolbjørn Giskeødegaard

Kolbjørn Giskeødegård er analytiker i Nordea Markets.

Foto: Pressebilde / Nordea

Russland har bestemt seg for å stoppe importen av en rekke matvarer fra Norge, EU og flere andre land.

Fiskeri og Havbruksnæringen har hasteinnkalt til styremøte, børsnoterte selskap synker i verdi og hele fiskerinorge følger med på hva som blir de praktiske konsekvensene.

Akkurat nå er det usikkerheten som råder, og vi ser på børsen at toneangivende selskaper har gått ned med mellom fem og ti prosent. Det er stor nervøsitet på hva dette vil ha å si, egentlig helt uavhengig av hva som blir realitetene, sier analytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets.

Oppdrettslaks

Det er store mengder laks i norske mærder. Russisk importstans kan føre til prisfall på norsk laks.

Foto: Gorm Kallestad

– Kan gi alvorlige konsekvenser

Kolbjørn Giskeødegård understreker at det fortsatt er usikkert hva som blir de praktiske konsekvensene av vedtakene som er gjort i Russland.

Dersom det blir full og umiddelbar stenging av grensene vil det få store konsekvenser for eksporten laks, makrell og sild. Men vi vet ikke om det blir full utestengelse av alle sjømatprodukter, om det gjelder bare noen produkter og vi vet foreløpig lite om hvilke tidspunkt som gjelder.

– Uro og nervøsitet

Ødegård sier at meldingene fra Russland har fått konsekvenser allerede før man har fått full oversikt over alle detaljene.

Det er en voldsom uro og nervøsitet i markedet. Særlig gjelder dette innenfor laks, som er en ferskvare.

Russland har de siste årene kjøpt cirka 10 prosent av all laks som blir produsert i Norge. Laksen må slaktes før den er kjønnsmoden, og det er begrensninger for hvor mye laks som kan være i merdene. Dermed kan en stopp i eksporten få umiddelbare følger.

Den laksen som skulle til Russland må dermed selges på et annet marked. Dermed må prisene senkes for å få solgt laksen i mer prisfølsomme markeder, sier Giskeødegård til NRK.

– Flere usikre markeder

Norsk sildeeksport går i all hovedsak til tre markeder. Det er Russland, Ukraina og Nigeria.

Vi kjenner jo til hvor ustabile forholdene er i Ukraina. Og vi mister det største eksportmarkedet om Russland forsvinner. Da står vi igjen med Nigeria som også er et krevende marked å betjene, sier Giskeødegård. Dette er en dårlig opptakt til sesongfiskeriene, legger han til.

Kolbjørn Giskeødegaard understreker at der ligger en rekke forhold og erfaringer som tilsier at norsk eksportindustri ikke trenger å ende opp med «worst case» i denne sammenhengen.

Fiskerinæringen er blant de ytterst få næringene som har opplevd russisk importforbud tidligere. Det skjedde i 2006. Da ble all fersk, norsk laks stengt ute fra Russland. Denne situasjonen gikk mye bedre enn fryktet. Vi vet ikke om det samme vil skje nå. Nå er det usikkerheten som skaper de største problemene, sier Giskeødegård.