Hopp til innhold

Russland trekker seg fra atomsamarbeid, men lover å rydde selv

Norske myndigheter håpet å berge samarbeidet om atomsikkerhet, men Russland har gitt beskjed om at de trekker seg inntil videre. Dermed er 25 års innsats lagt på is.

Andrejevbukta

Denne kranen har allerede fjernet halvparten av atomavfallet fra Andrejevabukta, rett ved Kirkenes. Russerne lover at jobben fortsetter.

Foto: Tarjei Abelsen/NRK

Årsaken er sanksjonene som er innført på grunn av krigen i Ukraina.

Norge vil ikke lenger være med på spleiselaget for å rydde opp i kjernefysisk avfall i områdene tett opp mot grensa. Avfallet er en trussel mot miljøet i Barentshavet og den enorme torskestammen.

– Som en følge av at Norge har frosset finansiering av prosjekter i Nordvest-Russland, har Russland informert om at de vil sette samarbeidet i atomkommisjonen på pause, sier Per Strand, direktør i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Han fikk beskjeden på dagens møte i den norsk-russiske kommisjonen for atomsikkerhet. Strand ledet den norske delegasjonen.

Oleg Krjukov og Marit Berger Røsland

Fagdirektør i Rosatom, Oleg Krjukov og statssekretær i Utenriksdepartementet, Marit Berger Røsland da den norskrussiske atomsikkerhetskommisjonen møttes i 2017. Vanligvis er det en statssekretær fra UD som leder den norske delegasjonen. I dag ønsket ikke Krjukov å bli fotografert.

Foto: Arne Egil Tønset / NRK

Russland: – Vi er i rute

Så langt har Norge bidratt med flere hundre millioner.

– Det er trist at Norge ikke lenger vil være med på å finansiere prosjektene, sier Oleg Krjukov, direktør i Rosatom og delegasjonsleder for Russland.

Han mener arbeidet med oppryddingen har vært vellykket så langt.

– Radioaktivt avfall er håndtert riktig, med bedre sikkerhet for miljøet som resultat.

Selv om Russland trekker seg, lover Rosatom-sjefen at de skal fortsette jobben med å rydde i den beryktede Andrejevabukta. Der er halvparten av atomavfallet nå fjernet i løpet av fem år, ifølge russerne.

– Vi vil ikke stoppe, men fjerningen av brukt brennstoff vil ta lengre tid. Det er ikke bra, verken for oss eller nabolandene, sier Krjukov.

I tillegg til avfallet på land er det flere sunkne atomubåter og reaktorer på havbunnen som har vakt bekymring. Der skjer det noe.

– Vi starter prosjektene med å løfte de dumpede og sunkne objektene, sier Krjukov.

Senere avfeier han NRKs spørsmål om Russland har råd til å fortsette ryddejobben de neste årene:

– Jeg tror ikke du har korrekt informasjon om den russiske økonomien. Hvis du hadde lyttet til begynnelsen til brifingen, hadde du hørt at vi kommer til å heve de russiske ubåtene.

Per Strand

Per Strand regner med at russerne bruker lengre tid på ryddejobben når de ikke får samme støtte som før.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

Avtale om varsling

Både Oleg Krjukov og Per Strand understreker at varsling av eventuelle atomulykker er regulert i internasjonale avtaler. Det vil ikke bli rammet av at Russland legger samarbeidet i kommisjonen på is.

Strand sier landene er enige om å ha tett kontakt om beredskapen.

– Senest i forrige uke arrangerte Russland en varslingsøvelse overfor Norge, som vi deltok i, sier han.

Strand vil ikke vurdere om russerne er i stand til å fortsette jobben med å rydde atomavfall uten pengestøtte fra andre land – men:

– Russland har alltid finansiert mesteparten selv, sier han.

Frykter kollaps

Russland bygger i dag et rekordhøyt antall atomdrevne ubåter. Spørsmålet er hvordan de vil håndtere brensel i fremtiden.

Thomas Nilsen er redaktør i The Independent Barents Observer i Kirkenes og har fulgt Russland tett i flere tiår.

Thomas Nilsen

Thomas Nilsen frykter at en pengelens russisk stat vil bruke mindre på å sikre miljøet i de nordlige havområdene.

Foto: Kristina Kalinina / NRK

– Det store spørsmålet og uromomentet nå, her i grenseområdene mot Russland, er at vi er vitne til et Russland i en fullstendig økonomisk kollaps. Vi har grunn til å tro at Russland ikke vil prioritere sikkerhet og atomavfall i den situasjonen de er i nå, på samme måte som vi var vitne til på slutten av Sovjet-perioden.

Det ble fart i samarbeidet om atomsikkerhet da Sovjetunionen brøt sammen og det ble kjent at et hundretall atomubåter rustet i fjæra.

Norge bidro økonomisk til oppryddingen de første årene. Den tiden er nok forbi når Russland prioriterer nye ubåter og en uprovosert krig mot naboland, sier Nilsen.

Torsken i Barentshavet har enorm betydning for både Norge og Russland, men Nilsen tror ikke det er noen garanti for at Russland bruker penger på å hindre at atomavfall lekker ut.

– Dessverre har vi sett tidligere, og kanskje er vi vitne til det nå igjen, at russiske myndigheter ikke prioriterer miljøsikkerhet øverst.