Hopp til innhold

Russiske båter betaler, men nå går det tregere

Til tross for harde sanksjoner fra Vesten, driftes en rekke russiske fiskebåter fortsatt fra Kirkenes. Fortsatt betales regningene, men det går stadig tregere.

Offshore forsyningsskipet Neptun til venstre, og fisketråleren Zenith til kai i Kirkenes 15 mars 2022. Begge skipene er registrert i Russland.

Offshore forsyningsskipet Neptun til venstre, og fisketråleren Zenith til kai i Kirkenes 15 mars 2022. Begge skipene er registrert i Russland.

Foto: Rolf Jakobsen / NRK

Det er svært usikkert hvor hardt Kirkenes kan bli rammet av sanksjonene mot Russland, etter at Putin gikk til krig mot Ukraina 24. februar.

Men flere store bedrifter i byen sliter nå med å få betalt for det arbeidet de gjør for russiske kunder.

– Det koker fullstendig her med daglige endringer og tilpasninger som må håndteres, sier Arve Henriksen.

Han er direktør i Henriksen Shipping og forteller at russiske båter fortsatt er faste kunder i byen. Disse rederne står fortsatt for opp mot 70 prosent av omsetningen.

Arve Henriksen i Henriksen shipping

Russiske kunder gjør fortsatt opp for seg fortløpende når de bruker tjenestene til Henriksen Shipping i Kirkenes. Direktør Arve Henriksen forteller at det koker fullstendig med daglige endringer og tilpasninger som må håndteres for firmaet i dagens situasjon.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Ifølge Henriksen er de russiske kundene nøye med å gjøre opp for seg punktlig. Alle parter følger reglene, også sanksjonene.

– Det er selvfølgelig viktig at ikke noen lager egne regler underveis. Da blir det kaos, sier Henriksen.

Nøkkelbedriftene avhengig av russisk omsetning

Totalt er det 19 maritime bedrifter i Kirkenes. Mange av dem har en viktig del av omsetningen knyttet til russiske kunder.

Mens Henriksen Shipping fortsatt får sine penger, får Kirkenes næringsforening meldinger som bekymrer.

– Jeg har fått meldinger om at betaling for oppdrag fra flere russiske kunder går veldig tregt. Det gjør at ting fort kan stoppe helt opp. Det vil ramme maritim sektor veldig hardt, sier daglig leder i næringsforeningen, Magnus Mæland.

Forsyningsskipet Murman 1 til kai i Kirkenes 15 mars. Skipet er registrert i Russland.

Forsyningsskipet Murman 1 til kai i Kirkenes 15 mars. Skipet er registrert i Russland.

Foto: Rolf Jakobsen / NRK

– Må komme et signal denne uka

Næringsminister Jan Christian Vestre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum besøkte Kirkenes 8. mars.

Mæland oppfattet da at de hadde full forståelse for den kritiske situasjonen i kommunen.

– Dessverre tror jeg ikke tiden spiller på lag med oss nå. Ting kan fort endre seg. Da kan opp mot 300 arbeidsplasser bli direkte berørt i Sør- Varanger.

Det må komme et signal fra departementene denne uka. Om det ikke skjer, blir jeg dypt skuffet, sier Mæland.

Magnus Mæland

Daglig leder for Kirkenes næringsforening er svært bekymret for situasjonen i maritim sektor. En stor andel av kundene er russiske fiske- og forsyningsfartøy.

Foto: Karen Gjetrang / NRK

Han håper svaret kommer allerede fredag. Da skal næringsministeren delta på årsmøtet til Finnmark Arbeiderparti i Kirkenes.

– Det er full stans i betalinger til Russland på grunn av sanksjoner. Motsatt vei, fra Russland til Norge, overføres det fortsatt penger i våre systemer, sier kommunikasjonsdirektør Stein Vidar Loftås i Sparebank 1 Nord-Norge.

– Selv om Swift-systemet er stengt for russiske transaksjoner, er det fortsatt andre muligheter for overføringer, sier Loftås.

Ingen sanksjoner

Det er ikke lagt noen sanksjoner på fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland i Barentshavet, eller mot at russiske trålere bruker norske havner.

Det at russiske trålere både leverer fisk, bunkrer drivstoff, kjøper utstyr og får utført reparasjoner i norske havner, gir store inntekter flere steder langs kysten.

Den russiske fisketråleren Polar Enterprise til kai i Kirkenes 15 mars 2022.

Den russiske fisketråleren Polar Enterprise til kai i Kirkenes 15 mars 2022.

Foto: Rolf Jakobsen / NRK

Bare i Kirkenes handler russerne for 378 millioner kroner.

En forskningsrapport fra Orinor fra januar 2021 viser at Russland har stor betydning for sysselsettingen i Sør-Varanger.

Rapporten anslår at opp mot 300 arbeidsplasser i kommunen direkte kan knyttes til økonomisk- eller annen virksomhet mot Russland. Samlet sett er den russiske andelen av omsetningen i Sør-Varanger på rundt 630 millioner kroner.