Hopp til innhold

Fiskere ble jaget vekk av den russiske marinen

Norske fiskere fikk klar beskjed om å komme seg vekk fra fiskefeltet, da den russiske marinen var i full gang med øvelse. Nå etterspør fiskerne bedre varsling.

To russiske fartøy i Barentshavet

En fisker har tatt bilde av to russiske marinefartøy, hvor det ene skal være fartøyet Pamir. Det var dette skipet som ga de norske fiskebåtene beskjed om å forlate fiskefeltet.

Foto: Privat

Alle skip, alle skip, alle skip.
Dette er den russiske marines skip Pamir.
I dette området vil det være en dypvannstesting.
Navigering og fisking i dette området vil være veldig farlig.
Vær så snill å flytt posisjon minimum 24 kilometer øst.
Tusen takk for deres samarbeid.
Dette var det russiske fartøyet Pamir. Over.

En av fiskebåtene som var i øvelsesområdet mottok denne radiomeldingen. De ønsker å være anonyme, men flere fiskere opplevde det samme og synes det var skremmende.

Det er forferdelig forstyrrende og utrolig irriterende. Vi opplever det som trakassering og på grensen til terrorisme, sier Tormund Grimstad.

Han er reder i Nordnes, og eier to av båtene som fisket sammen med flere norske og russiske fartøy i Barentshavet forrige uke.

– Plutselig fikk de beskjed om å avbryte fisket fordi det var svært farlig å oppholde seg i fiskefeltet, for her var det russisk militærøvelse. Dette hadde de ikke fått med seg før øvelsen startet, sier Grimstad.

Reder i Nordnes på Vigra i Giske, Tormund Grimstad.

Tormod Grimstad i Nordnes mener fiskerne er et offer i et stort politisk spill fra Russland.

Foto: INGELILL BRATTHEIM / NRK

Mottok trussel

En av båtene i området somlet med å komme seg unna, og skal ha fått følgende beskjed fra den russiske marinen over radio: «Forlat området, eller mist fiskeutstyret deres.»

Det var ikke en av Grimstads båter som mottok meldingen, men han synes situasjonen mannskapet opplevde er ubehagelig.

Det skal ikke være mye feilmargin på raketter før vi får en fatal ulykke. Det er selvsagt det vi frykter. Jeg har 40 ansatte fordelt på to båter, sier han.

Fra 14. til 18. mai avholdt Russland en militærøvelse i norsk økonomisk sone i Barentshavet, midt i et fiskefelt.
Fiskebåtene som lå i området ble ikke klar over øvelsen før to dager etter at den startet.
Her befant en rekke norske og russiske fiskebåter seg side om side. Området skal ha vært "svært farlig" å oppholde seg i.

Mangelfullt varsel

To dager før øvelsen startet videreformidlet Kystverket et varsel fra russiske myndigheter direkte til fiskebåtene. Der ble de informert om at det skulle foregå en testoperasjon i Barentshavet.

Varsel fra Kystverket om testoperasjon 14.-18. mai 2022.

Varselet er datert til 12. mai, to dager før den russiske militærøvelsen startet i Barentshavet. Varselet er merket med «Deepwater testing operation».

Foto: Kystverket

Det kom ikke fram i varselet om området var stengt, om det var en militær øvelse eller hvor farlig det ville være å oppholde seg der.

To dager senere, altså 14. mai, startet øvelsen som verken fiskere eller organisasjonen Fiskebåt hadde fått med seg.

16. mai ble flere norske fartøy kalt opp av et russisk militærfartøy, og ble bedt om å forlate området snarest.

– Vi brukte de helt ordinære varslingskanalene, så for meg er det rart at fiskerne ikke har fått dette med seg, sier seniorrådgiver Trond Ski i Kystverket.

Kystverket kan fortelle at det er vanlig at den russiske marinen øver i internasjonalt farvann, og at det er lovlig.

Sturla Roald

Avdelingsleder i organisasjonen Fiskebåt, Sturla Roald, håper at denne problemstillingen blir mindre i fremtiden.

Foto: Fiskebåt

Gjentakende problem

Det er ikke første gang russiske militærøvelser skaper trøbbel for norske fiskebåter.

Tidligere i vinter testet Russland raketter i store deler av Barentshavet, samtidig som 100 norske fiskefartøy drev med aktivt fiske i området.

Organisasjonen Fiskebåt reagerer på at store arealer beslaglegges på kort varsel. De mener det fører til uforutsigbarhet for fiskerne.

– Vi ønsker ikke å ha det slik. Fartøyet må selv ta de økonomiske ulempene dette fører med seg, sier avdelingsleder Sturla Roald.

Han etterspør bedre kommunikasjon mellom norske og russiske myndigheter for å unngå slike hendelser i fremtiden.

Det handler om bedre rutiner for varsling og om å legge øvelsene i områder og tid som gjør at det i minst mulig grad hefter pågående fiskeriaktivitet, sier Roald.

Statssekretær Eivind Vad Petersson.

Statssekretær i UD, Eivind Vad Petersson, sier Russland har all rett til å ha militærøvelser i norsk økonomisk sone.

Foto: Sturlason

Problemstillingen er tatt opp

Ifølge statssekretær i Utenriksdepartementet (UD), Eivind Vad Petersson (Ap), gir Havretten Russland anledning til å gjennomføre militærøvelser i norsk økonomisk sone, inkludert Barentshavet.

Ifølge havretten må Russland i slike tilfeller ta hensyn til norske rettigheter og plikter som kyststat, sier han.

Samtidig sier Vad Petersson at han forstår at Fiskebåt reagerer.

Problemstillingen er tatt opp i Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjonen, sier statssekretæren.