Folk risikerer å få alvorlige kreftdiagnoser for sent

Alvorlig syke pasienter som har fått tatt bilder på røntgenavdelingen på UNN i Tromsø må fremdeles vente så lenge på svar at det kan føre til forsinket behandling og diagnose.

Universitetssykehuset Nord-Norge

Fylkeslegen er ikke fornøyd med helsetilbudet på røntgenavdelingen ved UNN.

Foto: Arne Schei / NRK

Fylkeslegen i Troms har etter lengre tids tilsyn slått fast at røntgenavdelingen på universitetssykehuset bryter forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven.

– Vi er bekymret for situasjonen, og slipper ikke tak i saka før vi er sikker på at UNN-ledelsen påser at røntgenavdeling gir pasientene forsvarlig helsetjeneste.

Det sier assisterende fylkeslege Knut-Ivar Berglund til NRK.

Ledelsen ved sykehuset vil ikke uttale seg om kritikken før de har vært i møte med fylkeslegen neste uke.

Pasienter må vente

Det har i lang tid vært problemer ved røntgenavdelingen, og både fylkeslegen og pasient – og brukerombudet har fulgt saken tett.

Hovedproblemet er at stor arbeidsmengde og liten bemanning fører til forsinkelser som kan gå ut over pasienters helse.

Bryter tidsfrister

Tillitsvalgte for både overlegene og assistentlegene ved røntgenavdelingen sier til NRK at situasjonen ikke er blitt bedre på avdelingen.

Elisabeth Olstad

Tillitsvalgte er bekymret for pasienter som blir stående i kø lengre enn nødvendig.

Foto: Privat

– De som får utført røntgen, CT eller MR-undersøkelser på røntgenavdelingen får ikke svar på prøvene innen tidsfristen som er to dager for øyeblikkelig hjelp pasienter, og en uke for andre pasienter.

Det sier tillitsvalgt for assistentlegene ved røntgenavdelingen, Elisabeth Olstad. Hun snakker også på vegne av overlegene på avdelingen.

Alvorlige diagnoser

– Folk risikerer å ikke få alvorlige kreftdiagnoser før etter lang tid.

Det kan også være funn av blodpropp til lungene eller andre alvorlige tilstander som krever behandling, og så får vi ikke sett på prøvene og gitt tilbakemelding til de det gjelder, sier Olstad som er assistentlege på avdelingen.

Det er derfra meldt om flere tilfeller der behandling har blitt forsinket, og i fylkesmannens rapport er det referert til flere slike saker.

I tilsynsrapporten står det at forsinkelsene ikke har ført til alvorlig lidelse for disse pasientene, så utfallet har ikke vært dramatisk.

– Men vi mener det kunne ha vært dramatisk, og at det er viktig å rette opp en slik systemfeil før det får alvorlige konsekvenser for pasienter, legger Olstad til.

Leger sier opp

Årsaken til problemene er, ifølge Olstad for få leger, både for få spesialister og assistentleger som skal bli spesialister.

– Dette skyldes flere årsaker. Blant annet har vi utfordringer når det gjelder arbeidsmiljøet, og det har vært flere bytter av ledere.

– Det er også dessverre slik at et titalls overleger på avdelingen har sagt opp sine stillinger de siste årene, og noen av dem har sagt direkte at oppsigelsene skyldes dårlig arbeidsmiljø og forholdene på avdelingen.

Derfor bør det også legges en betydelig innsats i at arbeidsmiljøet skal bli bedre, mener tillitsvalgte for legene.

For få ansatte

Antall stillinger bestemmes av ledelsen, og er ofte uttrykk for økonomiske rammer, og ikke uttrykk for antall leger som faglig sett er nødvendig eller hensiktsmessig, sier Olstad.

– Det er ikke slik at hvis alle stillinger var besatt så var problemene løst.

Per nå er minst fem overlegestillinger ubesatt, men behovet for leger på røntgenavdelingen er nok mye større, legger Elisabeth Olstad til

Ledelsen ved UNN vil ikke kommentere utsagnene til tillitsvalgte.