Ber UNN-ledelsen rydde opp

Pasient- og brukerombud i Troms, Odd Arvid Ryan, gir UNN-ledelsen frist over sommeren til å ordne opp i problemene ved røntgenavdelingen på sykehuset.

Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø

Pasientombudet i Troms mener UNN-ledelsen må ordne opp i problemene på røntgenavdelingen på sykehuset.

Foto: NRK

Ryan er bekymra over situasjonen ved røntgenavdelinga på Universitetssykehuset Nord-Norge.

Overleger og gruppeledere mener avdelingen drives faglig uforsvarlig. Stor arbeidsmengde og lite bemanning fører til forsinkelser, og fare for å overse prioriterte pasienter, hevder de.

Vekker bekymring

Odd Arvid Ryan,

Pasient- og brukerombud i Troms, Odd Arvid Ryan, er kritisk til problemene på UNN.

Foto: Øystein Antonsen

Både fylkeslegen og pasientombudet har fulgt saken tett.

– Dette er en situasjon som har vart over ganske lang tid, og at det dreier seg om svært mange prøvesvar på røntgenavdelingen som ikke er analysert. Derfor er det selvfølgelig grunn til å være svært bekymret over situasjonen, sier Odd Arvid Ryan.

Problemene har skapt stor frustrasjon blant overlegene på avdelingen.

– Vi prøver hele tiden å prioritere slik at det viktigste gjøres først. Men når vi har liggende mange hundre og tider 1000 til 2000 undersøkelser, er det helt umulig å ha oversikt over om vi har sett alt som burde vært sett, forteller overlege Sven Weum.

Ingen pasientskader

Øverste ledelse ved avdelinga avviser at den drives uforsvarlig, men innrømmer vanskelighetene. Og både fylkeslegen og pasientombudet har vært klar over dette mer enn et halvt år nå.

– Vi har valgt å følge nøye med på de henvendelsene vi mottar, for å se om dette avdekker en negativ utvikling ved røntgenavdelingen. Hittil har vi heldigvis ikke sett den type utslag, og ikke sett noen pasientskader eller komplikasjoner som følge av situasjonen, sier Odd Arvid Ryan.

Ber om avklaring

Men pasientombudet er klar på at sykehuset bør utbedre situasjonen raskt.

– Jeg vil på vegne av pasientene vise en viss tålmodighet, men når vi kommer ut på høstparten må UNN kunne vise noe resultater av det arbeidet de har satt i verk, sier han.