Hopp til innhold

Rømt oppdrettsfisk fører til færre storlaks

Genetisk påvirkning fra rømt oppdrettslaks gir færre store villaks, viser en ny studie. For første gang er det dokumentert at innblanding av oppdrettsgener endrer villaksens livshistorie i naturlige bestander.

Laks

– Vi vet at laksen i Finnmark er en spesiell genetisk gruppe som skiller seg fra den sørnorske laksen, sier Erik Sterud, fagsjef i interesseforeningen Norske lakseelver.

Foto: Gorm Kallestad / NRK

Erik Sterud, fagsjef i interesseforeningen Norske lakseelver, er ikke overrasket over svarene studien gir.

Erik Sterud

Erik Sterud, fagsjef i interesseforeningen Norske lakseelver.

– Denne studien gir svar på noe som man inntil for få uker siden etterlyste, nemlig hvilke biologisk konsekvens det har å få rømt oppdrettslaks inn i elvene våre. Dette viser jo at rømt oppdrettslaks endrer villaksstammen, det endrer alder ved kjønnsmodning, sier Sterud og legger til:

– Det er ikke overraskende i og med at alder ved kjønnsmodning er et av de avlsmålene man har for oppdrettslaks. Når man får dette i naturen så vil man endre de naturlige bestanden, sier Sterud.

– En ny gruppe mellomlaks

Han mener imidlertid at det er for tidlig til å si noe om hvilke konsekvenser
den genetiske påvirkningen fra rømt oppdrettslaks kan få for villaksstammen i Finnmark.

– Vi vet at laksen i Finnmark er en spesiell genetisk gruppe som skiller seg fra den sørnorske laksen. Og når vi vet at oppdrettslaksen er mer lik den sørnorske laksen enn finnmarkslaksen kan man godt tenke seg at effekten av rømt oppdrettslaks vil være større i Finnmark enn i resten av landet, sier Sterud.

Laksefisker Repparfjorden

– Vi tror at slike endringer vil føre til at villaksbestandene blir mer sårbare, sier forsker Geir H. Bolstad ved Norsk institutt for naturforskning.

Foto: Allan Klo/NRK

Han peker på at det er registrert at alderen ved kjønnsmodning øker og at det er dukket opp en ny type laks i fangstene der som man ikke hadde tidligere.

– Før var det gjerne «grills» i Altaelva, det man ellers i landet kaller smålaks. Så hadde man storlaksen. Men de siste årene har man startet å få inn laks på fire-fem kilo, en gruppe mellomlaks som man ikke så tidligere.

– Og denne studien viser ikke at det er et resultat av innkryssing, så det blir min spekulasjon, men denne nye laksegruppen vil kunne være et resultat av denne genetiske påvirkningen fra rømt oppdrettslaks, sier Sterud.

Har sjekket 62 elver

– Studien vår dokumenterer at villaks med mye genetisk påvirkning fra oppdrettslaks har en annen alder og størrelse når den blir kjønnsmoden og går opp i elven for å gyte, sier forsker Geir H. Bolstad ved Norsk institutt for naturforskning (Nina), som har utarbeidet rapporten.

Geir H. Bolstad

Forsker Geir H. Bolstad ved Norsk institutt for naturforskning.

Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning

Han sier forskerne har kombinert genetiske analyser med data for biologiske egenskaper hos over 4000 villaks fanget av sportsfiskere i 62 elver i hele Norge.

– Vi tror at slike endringer vil føre til at villaksbestandene blir mer sårbare. Resultatene tyder på at effekten I Finnmark er større enn andre steder i landet, spesielt når vi så på hvor store laksen var sammenlignet med hvor gamle de var, sier Bolstad.

– Vi tror at slike endringer er uheldige for produksjonen i laksebestandene, sier Bolstad.

NRK anbefaler